La compravenda d'habitatges va caure un 14,9% a Catalunya a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total es van fer 5.921 compravendes d'habitatges registrats, mentre que al juliol del 2018 en van ser 6.957.

La xifra d'aquest agost és la més baixa des de principis d'any. Del total, 5.468 eren habitatges lliures i 453 de protecció oficial. A més, 880 eren nous i 5.041 de segona mà. El nombre total de compravendes als registres de la propietat a Catalunya per cada 100.000 habitants va ser de 100, xifra per sobre dels 95 de la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, la compravenda va baixar un 21,1% fins a les 35.371.

Des d'inicis d'any, és la xifra més baixa, seguida de prop pels 6.233 del juny, quan ja es va registrar una baixada d'entorn al 9,8%. El descens arriba però d'un repunt del 4% al juliol. En la sèrie històrica, és el descens més important des d'inicis del 2014.

Per demarcacions, la que va registrar un descens més gran va ser Tarragona amb una reducció del 18% i 807 compravendes. Del total, 697 habitatges eren de segona mà (-17,6%) i 110 nous (-20%). A més, 784 eren habitatges lliures (-18%) i 23 de protecció oficial (4,55%).

A Barcelona la reducció va ser 16,3% fins a les 3.956 compravendes. Un total de 556 dels habitatges implicats eren nous (+8,1%) i 3.400 de segona mà (-17,5%), mentre que 3.616 eren lliures (-18,8%) i 340 protegits (-41,2%)

En el cas de les comarques de Girona hi va haver una reducció del 9% fins a les 788 compravendes. Del total, 664 eren habitatges de segona mà (-10%) i 124 nous (-3,8%), mentre que 762 eren lliures (-8,6%) i 26 protegits (-23,5 %).

Per últim, Lleida va registrar una baixada de l'1,6% fins a les 370 compravendes, de les quals 280 eren d'habitatges de segona mà (+1%) i 90 nous (-9%). A més, 306 eren lliures (-5,8%) i 64 protegits (+25%).