Les exportacions d'empreses catalanes van créixer un 8% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat i van suposar 6.832,7 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Catalunya representa un 27% del total de les exportacions d'Espanya, el percentatge més elevat entre totes les comunitats autònomes.

A escala sectorial, lideren les exportacions de Catalunya els productes químics, que representen un 27,6% del total, van créixer un 10,5% interanual. El segon sector que més exporta és el dels béns d'equip (16,7% del total), tot i que al juliol van vendre un 0,2% menys que al mateix mes de l'any passat. Finalment, les exportacions d'alimentació, begudes i tabac suposen un 14,2% de les vendes a l'exterior de les empreses catalanes, i van créixer un 12% al juliol.

Entre gener i juliol, les exportacions catalanes creixen un 2,8% respecte al mateix període de l'any passat, fins arribar als 44.207,6 milions. Durant aquests set mesos, també creixen les exportacions de productes químics (+5,7%) i les de béns d'equip (+3,1%). En canvi, cauen les vendes del sector automobilístic, que tot i representar el 14,1% de les exportacions entre gener i juliol, disminueixen en un 15,2%.

Pel que fa a les importacions catalanes, al juliol van créixer un 0,4%, fins als 8.075,4 milions, mentre que entre gener i juliol van augmentar un 4%, arribant als 55.629,2 milions. Això situa el dèficit exterior en 1242,7 milions al juliol i en 11.427,5 entre gener i juliol.

Xifres a Espanya

Al conjunt d'Espanya, les exportacions al juliol van créixer un 3,8% interanual (25.286,6 milions d'euros), un percentatge que se situa en el 2% quan es comptabilitza el període dels set primers mesos de l'any (172.695 milions).

Pel que fa les importacions, van augmentar un 0,6% el juliol (27.773,2 milions d'euros) i un 1,5% entre gener i juliol (189.893 milions). Això situa el saldo comercial exterior en un dèficit de 2.486,5 milions al juliol i de 17.918 milions en l'acumulat de l'any.