La Cambra de Comerç de Barcelona ha alertat aquest divendres que cal fer actuacions al Corredor Mediterrani per poder donar compliment als objectius de creixement ferroviari marcats per la Unió Europea. És a dir, incrementar el transport ferroviari de mercaderies en un 50% en l’horitzó 2030 i duplicar-lo el 2050). Segons l’ens cameral, hi ha nous colls d’ampolla en la infraestructura que cal anticipar i resoldre a temps. Així mateix, recorda que aquesta infraestructura és un dels principals eixos de transport terrestre català i “una reivindicació històrica del nostre territori”, però que ha vingut arrossegant des de fa anys alguns colls d’ampolla que es troben finalment “en vies de resolució o, com a mínim, en un punt d’inici de resolució proper, arran de l’acceleració, en els últims anys, dels corresponents projectes per part del govern de l’Estat”.

Destaquen, segons la Cambra de Barcelona, la variant de Vendellós, que va reemplaçar el mes de gener del 2020 l’únic tram de via única que quedava al llarg del Corredor Mediterrani entre València i Lió; l’increment de capacitat i adaptació a ample mixt del tram de línia Martorell-Castellbisbal, actualment en execució; la implantació de tercer fil (ample mixt) entre Martorell i Sant Vicenç de Calders, també en execució actualment; i l’adaptació a ample internacional prevista en el tram comprés entre Tarragona i Castelló. Per altra banda, l’ens cameral també informa que cap al 2025, en part fruit de l’increment de les inversions en infraestructura impulsada pels fons Next Generation EU, l’Estat preveu assolir l’objectiu d’una connexió en ample internacional/mixt, de forma continuada, al llarg de tot el Corredor Mediterrani, des de Castelló (i presumiblement, València) fins a la frontera francesa.

De totes maneres, la Cambra de Barcelona alerta que aquest escenari no representa en cap cas “una fita tancada”, i assenyala que “cal continuar treballant per solucionar problemes encara vigents al corredor"; i n’assenyala dos. En el tram comprès entre Mollet i la frontera francesa, els serveis ferroviaris de passatgers d’Alta Velocitat i de mercaderies comparteixen la mateixa plataforma. “Això representa actualment una restricció important per als trens de mercaderies, des del punt de vista operatiu i de costos econòmics”, assenyala l’ens cameral. I, per altra banda, la Cambra també afegeix que “també coincidiran els serveis de passatgers d’alta velocitat i les mercaderies en el futur eix Tarragona-Castelló en ample internacional”.

Així mateix, l’ens cameral insta l’administració a “estudiar i planificar totes aquelles actuacions necessàries per a l’establiment d’una plataforma en ample mixt/internacional pròpia per les mercaderies ferroviàries, al llarg de tot el Corredor Mediterrani, separada de la línia actual d’Alta Velocitat”. En aquest sentit, considera que és necessari començar a treballar en la transformació a ample mixt de la línia convencional des de Mollet fins a Portbou, i planificar per al llarg termini la duplicació de la plataforma Tarragona-Castelló. D’altra banda, cal també estudiar i planificar accions a aquells trams on es preveuen nous colls d’ampolla a mitjà i llarg termini, derivats dels problemes de capacitat per l’increment dels tràfics ferroviaris i la seva coexistència amb els serveis de Rodalies.