La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que "modernitzin" el seu ingrés mínim vital incrementant la dotació econòmica per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a Europa. L'Executiu ha proposat que els països elevin l'ingrés per garantir la inclusió social i promoure la integració al mercat laboral. "És un moment en què moltes persones lluiten per arribar a final de mes, serà important que a la tardor els Estats modernitzin les seves xarxes de seguretat social posant el focus en la inclusió activa per ajudar als més necessitats", ha indicat el vicepresident econòmic de la Comissió Europa, Valdis Dombrovskis. A més, l'Executiu comunitari ha recomanat millorar la transparència del sistema dels ingressos mínims vitals, que la decisió de concedir o no aquesta ajuda es comuniqui en trenta dies des que s'ha efectuat la petició i, en cas que sigui concedida, que en un termini de tres mesos es proporcioni un pla d'inclusió individualitzat al beneficiari.

"Vida digna"

L'ingrés mínim vital s'articula com una sèrie de pagaments que ajuden a les famílies a tancar la bretxa fins a un determinat nivell d'ingressos perquè tinguin una "vida digna". En aquest marc, Brussel·les ha recomanat millorar els incentius per impulsar la integració al mercat laboral, així com la inversió en capacitació i educació. Aquest ingrés es configura com una eina activa per millorar les perspectives d'accés a la feina i, tal com ha apuntat l'Executiu comunitari, "si està ben dissenyat permet reduir la pobresa i incentivar la integració laboral amb unes despeses pressupostàries sostenibles". En aquest sentit, Brussel·les ha posat en valor aquest instrument durant les "recessions econòmiques", ja que ajuda a esmortir la caiguda dels ingressos de les famílies vulnerables.

"Més d'una de cada cinc persones a la UE estan en risc de pobresa i exclusió social", ha exposat el comissari de Drets Socials, Nicolas Schmit, que ha assenyalat que els estats membres disposen d'esquemes d'ingrés mínim vital, però no sempre "arriben a totes les persones que ho necessiten". La Comissió Europea ha recomanat que el disseny d'aquest ingrés aprofiti les oportunitats laborals de les transicions verdes i digitals i que els beneficiaris tinguin accés als serveis socials com ara el sanitari i d'educació, a més dels serveis essencials com el de l'electricitat o l'aigua. Amb aquesta proposta, Brussel·les s'ha posat com a objectiu reduir el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió en, almenys, 15 milions de persones pel 2030 i que el 78% de la població europea d'entre 20 a 64 anys tingui feina.

Amiant

Paral·lelament, l'executiu comunitari ha presentat una proposta per protegir a les persones i al medi ambient de l'amiant, ja que és el "responsable de moltes morts evitables a la Unió Europea". El paquet presentat per Brussel·les inclou una proposta per modificar la directiva sobre l'amiant per millorar la protecció dels treballadors i reduir la seva exposició a aquesta substància. Tot i que els usos de l'amiant estan prohibits a la Unió Europea des del 2005, aquesta substància continua present en edificis i es configura com una amenaça per a la salut.