El tàndem Bankia i BFA ha venut una cartera de crèdits dubtosos i fallits de diferents sectors industrials, recolzats en part per garanties immobiliàries i altres garanties reals, valorada en 385,9 milions d'euros, segons ha explicat la mateixa entitat. L'import global de la cartera es desglossa en 253,9 milions d'euros corresponents a Bankia i uns altres 132 milions d'euros que corresponen a BFA.

L'operació permet a Bankia reduir la morositat, a més d'elevar la seva liquiditat i alliberar recursos per a la concessió de nous crèdits. La venda d'aquesta cartera redueix el saldo de crèdits dubtosos del grup en 230,2 milions d'euros, sent els restants 155,7 milions d'euros deute fallit totalment proveït. Dels crèdits dubtosos, 214,8 milions d'euros corresponen a Bankia i 15,4 milions d'euros a BFA.

Maximitzar el preu

Bankia ha explicat que a fi de maximitzar el preu obtingut per les carteres, la venda ha seguit un procés competitiu entre inversors institucionals i entitats financeres "de primer ordre", però de moment, ha preferit no revelar la identitat del comprador de la cartera "per raons de confidencialitat".

L'entitat continua avançant així en el compromís de desinvertir tots aquells actius considerats no estratègics.