El 21 de gener del 1793, Lluís XVI era guillotinat i França esdevenia una república. Els líders més destacats d’aquell primer govern republicà van recuperar l’esbós d’un projecte del 1792 (durant l’anterior règim de monarquia parlamentària) que ambicionava expandir les fronteres de França fins als límits de l’Imperi de Carlemany. Aquells territoris perifèrics que es volien guanyar, entre els quals hi havia Catalunya, havien de fer la funció de cinturó de protecció. Però, quin paper exactament li van reservar a Catalunya els primers dirigents de la primera República Francesa?