Des que l'any 2019 la Generalitat de Catalunya aprovés diferents Decrets Llei i lleis fallides, la inseguretat dels propietaris a l'hora de llogar el seu habitatge al mercat del lloguer residencial, ha crescut, en veure perillar les rendes dels seus immobles.

"Al contrari del que pretenien, les autoritats han provocat que l'oferta s'hagi contret impedint un descens dels preus. El desequilibri entre demanda i oferta genera preus que cada vegada pressionen més els ingressos de les llars. Aquest tipus de mesures restrictives només redueixen l'estoc d'habitatges disponibles", explica Sergi Gargallo, Director General de Lloguer Segur.

Durant els últims 3 anys, el nombre d'immobles oferts al mercat del lloguer residencial ha caigut entorn del 50% a favor d'altres models. Així, el més beneficiat ha estat el temporal que, amb una normativa més oberta, ha arribat a créixer en aquest període més d'un 27%. "Aquest transvasament està empitjorant les condicions d'accés a un habitatge als llogaters", sintetitza Gargallo. A més, d'altra banda, hi ha una altra part dels llogaters que estan optant per tancar o vendre els seus immobles, amb la qual cosa les previsions de Lloguer Segur indiquen que l'estoc continuarà a la baixa.

Lloguer segur

Lloguer Segur renova les seves oficines a Barcelona

Una oferta irreal

Juntament amb les ingerències polítiques, els propietaris catalans, també han hagut de fer front a altres factors externs com, per exemple, la crisi de la covid-19, que va implicar que els llogaters d'habitatges d'ús turístic decidissin traspassar els seus immobles al mercat residencial com una solució improvisada. Així, durant els últims mesos, "existia la falsa impressió d'equilibri entre oferta i demanda que, ara, s'està fent patent, ja que molts propietaris han tornat a destinar el seu habitatge al turístic", argumenta Gargallo.

Tots aquests factors (inseguretat jurídica i reducció de l'oferta) provocaran un acusat desequilibri a curt i mitjà termini que generarà increments d'un 8% en els preus al millor dels escenaris. "Per pal·liar aquesta situació, serà necessari incentivar l'oferta oferint seguretat jurídica a llogaters amb què generar una estabilitat que actualment no existeix" indica.

Aposta per la professionalitat i la transparència

Dins d'aquest clima d'inestabilitat en els lloguers del mercat català, Lloguer Segur, renova la seva oficina del carrer Balmes a Barcelona per tal de reafirmar "la nostra aposta per la professionalitat i la transparència", explica Sergi Gargallo.

En aquest sentit, el Director General de Lloguer Segur explica que l'objectiu de l'única empresa especialitzada al mercat del lloguer que garanteix el cobrament de les rendes, és "aconseguir un mercat en el qual els ciutadans puguin accedir fàcilment a un habitatge i en el qual es protegeixi la propietat privada", conclou el directiu.