L’Institut Salas i Xandri de St. Quirze del Vallès és un institut pioner a Catalunya, voleu saber en què? És un dels centres catalans que ha fet ús de la motxilla bioclimàtica, un recurs didàctic que va posar en marxa Ensenyament en col·laboració amb el Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa.

Què és la motxilla bioclimàtica?

En Jaume Feliu, professor de tecnologia i cap d’estudis de l’Institut Salas i Xandri ens ho explica: “la motxilla bioclimàtica és una maleta que conté 7 aparells de mesura que permet als alumnes conèixer diferents variables de l’aula: temperatura, pressió atmosfèrica, distàncies... I a més dels aparells, també hi ha unes fitxes per tal que els alumnes aprenguin ells sols a fer servir els aparells”.

Aquest recurs permet apropar a l’alumnat l’aprenentatge de les ciències i de la tecnologia des d’una perspectiva més dinàmica i propera a la realitat quotidiana de l’estudiant, alhora que els alumnes es converteixen en petits auditors energètics. 

Què conté?

La motxilla compta amb diversos aparells: un termòmetre d’infrarojos, un termòmetre de 4 canals, un mesurador de Nivell de Co2, un piranòmetre (mesurador de l’energia solar), un luxòmetre i un distanciòmetre làser. Des del punt de vista pedagògic, les activitats proposades a la motxilla bioclimàtica estan plenament vinculades a l’assoliment de les competències de l’àmbit cientificotecnològic. I estan pensades per treballar amb alumnat de secundària i batxillerat (alumnes d’entre 12 i 18 anys). 

“Nosaltres l’hem fet servir amb tots els alumnes de 1er d’ESO. Tenim dos grups, de 30 alumnes cadascun, per tant, un total de 60 alumnes. Ens vam organitzar per grups i al final tots els alumnes van poder aprendre a través de la motxilla. La idea és que se sentin més científics, puguin mesurar directament i treure conclusions”, assenyala en Jaume Feliu. I, afegeix que, “la veritat és que els va agradar molt”.

Com va sorgir la idea d’utilitzar la motxilla? Quin és l’objectiu?

El Departament d’Ensenyament va engegar aquest projecte, amb la col·laboració del Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, que ha aportat els seus coneixements en matèria d’energia i medi ambient, fomentant l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions com l’eficiència energètica, la seguretat de subministrament i la salut i ha assumit la producció de les motxilles. 

El cap d’estudis de l’institut recorda que, “des del departament de la Generalitat, a través dels centres de recursos de Sabadell, ens van oferir la possibilitat d’utilitzar la motxilla atès que som un centre de nova creació i apostem per metodologies innovadores, i vam decidir acceptar aquesta proposta”.

 “L’objectiu és que els alumnes aprenguin a experimentar. Que l’aprenentatge no sigui solament teòric, sinó que tinguin també l’oportunitat de provar i experimentar. I que aquests experiments puguin fer-los arribar a conclusions”, assenyala. 

Què van aconseguir els alumnes del centre gràcies a la motxilla bioclimàtica?

A L’Institut Salas i Xandri de St. Quirze del Vallès l’any passat amb aquesta motxilla van fer un estudi bioclimàtic de l’espai del centre i van redactar un informe amb les condicions actuals i propostes de millora per fer-ho més sostenible.

En aquest estudi van analitzar entre d’altres coses, el grau de confort dels espais o el consum energètic necessari per mantenir-los, per exemple, en temes d’il·luminació o durant els mesos d’hivern que fa més fred.

“Amb la motxilla vam adonar-nos d’algunes mesures d’eficiència energètica que podíem aplicar al nostre centre. Per exemple, vam descobrir que obríem els ulls més del necessari i que podíem aprofitar més la llum solar per reduir el consum elèctric”, afirma en Jaume Feliu.

Aquest informe després es va presentar al tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, que va visitar el centre.

Fins ara, hi ha participat 74 centres i més de 2.750 alumnes han fet servir aquesta motxilla bioclimàtica, amb alts índex de satisfacció del professorat, que creuen que és una eina que els ha permès millorar la implicació i d’interès de l’alumne envers l’àmbit cientificotecnològic. A més, els grups escolars que hi participen poden gaudir gratuïtament d’alguna de les activitats educatives que el Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa programa al seu edifici de Sabadell.

 

Contingut realitzat amb la informació de: