La pobresa energètica és la incapacitat d’una llar per fer front al cost de les necessitats energètiques bàsiques. Segons l’Associació de Ciències Ambientals, 5,1 milions de persones a Espanya es troben en aquesta situació, que segons els experts, és una conseqüència més de la pobresa.

A Espanya s’ha detectat que de forma general hi ha un gran desconeixement sobre la gestió adequada de l’energia. Les llars no coneixen generalment la despesa energètica, com interpretar la factura, quin tipus de contracte tenen…

En aquest sentit, les entitats socials són un dels primers llocs on s'adrecen les persones amb dificultats per fer front al pagament de les factures d’energia. Aquestes entitats estan diàriament en contacte amb aquestes persones i són per tant, segons els experts, un vector important per a la informació i l’assessorament de les llars vulnerables. 

regulador temperatura

Algunes entitats o empreses ja estan treballant per contribuir a pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Un exemple és Gas Natural Fenosa, que ha impulsat un Pla de vulnerabilitat energètica, un programa que s’ha posat en marxa a tot Espanya amb la intenció de reforçar i sistematitzar la gestió dels clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb les entitats del tercer sector i la comunicació amb els serveis socials. En total, inverteix 4,5 milions d’euros anuals.

La Fundació Gas Natural Fenosa amplia les seves línies estratègiques per impulsar actuacions destinades a pal·liar la pobresa energètica

El director general de l’entitat, Martí Solà, apunta que “en el marc d’aquest pla, a la Fundació Gas Natural Fenosa hem incorporat una nova via d’actuació l’objectiu de la qual és l’acostament i la cooperació amb les entitats del tercer sector”.

La lluita de les entitats contra la vulnerabilitat energètica

La Fundació Gas Natural Fenosa i Càritas han signat un acord per lluitar contra la vulnerabilitat energètica. Les dues entitats pretenen assessorar els col·lectius afectats per la pobresa energètica i impulsar la millora de l’eficiència energètica de llars més vulnerables.

El conveni preveu diverses línies d’acció relacionades amb hàbits de consum i eficiència. A la vegada, es duran a terme intervencions en habitatges per reduir el consum energètic, com poden ser millores en la instal·lació elèctrica dels domicilis, intervencions relacionades amb la climatització i tancaments dels habitatges i millores en l’aïllament dels edificis.

Acuerdo Caritas Fundacion Gas Natural Fenosa

Una altra entitat que també aposta per lluitar contra la vulnerabilitat energètica és la Creu Roja Espanyola; a través d’un conveni signat amb la Fundació Gas Natural Fenosa, s'estableix assessorar els col·lectius afectats per la pobresa energètica i lluitar-hi en contra a les llars més vulnerables.

El president de Creu Roja Espanyola, Javier Senent, declara que “en virtut del conveni, la Fundació Gas Natural Fenosa i Creu Roja Espanyola han acordat assessorar els col·lectius afectats per la pobresa energètica en temes relacionats amb el consum d’energia, l’eficiència energètica de les llars i l’assessorament sobre factures”.

Un conveni que, amb el mateix objectiu que el de Càritas, permetrà la millora de l’eficiència energètica de llars vulnerables a través de la realització de millores en la instal·lació elèctrica dels domicilis, per possibilitar l’ús òptim del subministrament energètic contractat a l’habitatge i donar suport a la reparació i la compra de sistemes de calefacció, de finestres i tancaments amb l’objectiu de millorar l’aïllament d’edificis i habitatges de famílies vulnerables.

creu roja

L’Escola d’Energia

L’Escola d’Energia és una entitat que ha creat la Fundació Gas Natural Fenosa amb l’objectiu d’assessorar i formar a famílies vulnerables i treballadors de les entitats del Tercer Sector i personal dels Serveis Socials municipals en matèria energètica. Així, es pretén reduir l'impacte a la societat de la vulnerabilitat energètica, formant més de 2.000 persones amb una programació de més de 60 seminaris i 50 tallers.

La mateixa Escola edita guies i documents i ha creat una pàgina web per divulgar consells i mesures perquè les llars puguin posar-les en marxa. Unes mesures que serviran per minimitzar l'impacte de la vulnerabilitat energètica i, en conseqüència, la seva factura.

La Fundació Gas Natural Fenosa posa a la disposició de Cáritas i la Cruz Roja Española la seva escola d’energia

Amb aquesta mesura, la Fundació pretén posar a disposició d’aquestes entitats la seva Escola d’Energia per formar gratuïtament els voluntaris i el personal que les integren en bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica. D’aquesta manera, podran traslladar a les persones necessitades, eines, instruments i materials per fer viable la implantació de pràctiques eficients a les llars i habitatges.

factura gas natural

 

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, apunta que "aquest projecte està inspirat en el model de solucions que s'estan aplicant a països com Àustria, Bèlgica o Hongria per pal·liar la pobresa energètica i que compren programes de formació per els professionals que treballen a diari amb el col·lectiu més vulnerable". Solà detalla que "en aquests països té resultats molt efectius i esperem que aquí també sigui així".

El programa de voluntariat energètic

Amb el programa de voluntariat corporatiu, impulsat per la Fundació Gas Natural Fenosa amb la col·laboració de diferents entitats, inclou l'assessorament per part d'empleats voluntaris de la companyia energètica que destinen part del seu temps a l'atenció de persones vulnerables. L’objectiu és el de buscar la millor solució per a cada situació en particular.

Segons Solà, director de la Fundació, "l'objectiu del voluntariat energètic és el de col·laborar amb les entitats del tercer sector que atenen directament a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i que des de la Fundació, podem donar suport i solució a tots els temes relacionats amb l'energia ".

voluntàris gas natural

Martí Solà: "La nostra finalitat és atendre i gestionar les peticions de clients vulnerables perquè puguin solucionar els seus dubtes i preocupacions el més ràpid possible"

Solà apunta que "els voluntaris assisteixen prèviament a l'Escola d'Energia Social de la Fundació Gas Natural Fenosa, on se'ls proporcionen coneixements específics de facturació, eficiència energètica o vulnerabilitat".

La millora de l'eficiència energètica

Per impulsar hàbits d'estalvi energètic, algunes de les mesures directes que recomanen els experts per poder contribuir a reduir l'impacte de la pobresa energètica sobre la societat, poden ser el fet de millorar l'eficiència energètica dels habitatges i apostar per la sensibilització social.

El 80% d'habitatges que hi ha a Espanya no té un aïllament adequat

radiador

Un 70% de les pèrdues d'energia es produeix a través de la façana o coberta. Un adequat aïllament de l'edifici pot reduir el consum energètic fins a un 40%, millorant el confort i benestar dins els habitatges. Solà explica que "per això és important aprofundir en la rehabilitació dels edificis ja que es tracta d'un vector econòmic i energètic amb gran potencial d'estalvi per a l'usuari final". En aquest sentit, apunta que "la Fundació desenvolupa una iniciativa de rehabilitació energètica d'habitatges de col·lectius vulnerables. Per això, l'entitat està realitzant un estudi per determinar quins components i mesures ha de realitzar un habitatge per reduir al màxim el seu consum".