Que la presidenta d’una de les immobiliàries de referència, Savills Aguirre Newman, et comenti que prefereix parlar de les ciutats del futur, abans que debatre estricament sobre els problemes i reptes immobiliaris dels propers mesos, diu molt d’Anna Gener, que a més de liderar aquesta empresa referent, és membre de Barcelona Global, ha estat la cara visible durant anys de l’Observatori Dona i Empresa, i a més és Patrona del Museu Picasso de Barcelona. Sens dubte, els interessos de Gener van molt més enllà de la simple gestió dels bens immobles.

Una de les seves prioritats és la gestió del talent en les ciutats del futur. Per a ella, les ciutats com Barcelona “han d’atraure talent i evitar que el propi marxi”. Segons Gener, Barcelona té una gran capacitat d’atracció, i “tenim joves molt ben formats, però que no troben salaris adequats al seu nivell, i això genera frustració important”.

Quant al sector immobiliari destaca els dos grans pols que encara cal urbanitzar a Barcelona, “la Sagrera i la Marina del Prat Vermell”, però diu que no només cal incentivar aquests espais, si no que “hi ha un conjunt d’edificis històrics al centre de Barcelona completament infrautilitzats. No pot ser que ens calguin oficines de nivell, i tinguem l’Estació de França com la tenim”. Paral·lelament, el tercer factor clau creu que és “articular molt millor la urbs, que no només és Barcelona, sino tota la seva àrea metropolitana i les ciutats on té influencia directa. Ens cal una Barcelona més extensa”.

Parla de la necessitat de garantir un equilibri a la ciutat. “Totes les ciutats d’èxit tenen el mateix problema que Barcelona, l’expulsió del centre. Hem de buscar l’equilibri, cal trencar l’esquema que parla dels de fora i els d’aquí, i buscar solucions globals” per a la convivència. Per a Gener, “no hi ha prosperitat sense cohesió social”.

Finalment està d’acord en buscar un apropament molt més efectiu entre art i empresa que superi les distàncies imposades. “L’art és necessari, la cultura ha de ser rentable” i per això creu que cal començar a establir vincles molt més productius entre ambdues.

La campanya #joimpulsotalent permet fer aportacions econòmiques per apadrinar talent d'una forma molt senzilla, ara i aquí