Les possibles conseqüències adverses de la vacuna contra la covid-19 són una de les principals armes que utilitzen aquells que s'hi oposen. Però el cert és que, investigació rere investigació, moltes falòrnies que s'han difós no tenen cap base científica. Ara, segons recull un estudi científic dut a terme per investigadors de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston i publicada en l'American Journal of Epidemiology, s'ha pogut comprovar que la vacunació contra la covid-19 no afecta la fertilitat.

Els experts duen a terme un estudi prospectiu de parelles que intentaven concebre i no es va trobar cap associació entre la vacunació contra el virus i la fecunditat (la probabilitat de concepció per cicle menstrual) en parelles femenines o masculines que van rebre Pfizer-BioNTech, Moderna , o vacunes de Johnson & Johnson.

Al contrari, les troballes indiquen que la infecció per covid-19 entre els homes pot reduir temporalment la fertilitat, un resultat que podria evitar-se mitjançant la vacunació.

"Moltes persones en edat reproductiva han citat preocupacions sobre la fertilitat com una raó per no vacunar-se", diu l'autora principal de l'estudi, la Dra. Amelia Wesselink. "El nostre estudi demostra per primera vegada que la vacunació contra la covid-19 en qualsevol dels membres de la parella no està relacionada amb la fertilitat entre les parelles que intenten concebre a través del coit. El temps fins a l'embaràs va ser molt similar independentment de l'estat de vacunació".

Brollo vacunant

Wesselink i els seus col·legues van analitzar les dades de l'enquesta sobre la vacunació i infecció per covid-19, i la fecunditat, entre els participants femenins i masculins als quals es va realitzar un seguiment des de la preconcepció fins als sis mesos posteriors al part. Les participants van incloure 2126 dones en els EE. UU. i Canadà que van proporcionar informació sobre dades sociodemogràfiques, estil de vida, factors mèdics i característiques de les seves parelles des de desembre de 2020 fins al setembre de 2021, i es va seguir les participants en l'estudi fins al novembre de 2021.

Els investigadors van calcular la probabilitat de concepció per cicle menstrual utilitzant les dates de l'últim període menstrual de les participants, la durada típica del cicle menstrual i l'estat d'embaràs. Les taxes de fertilitat entre les participants femenines que van rebre almenys una dosi d'una vacuna van ser gairebé idèntiques a les de les participants femenines no vacunades.

La fecunditat també va ser similar per a les parelles masculines que havien rebut almenys una dosi d'una vacuna covid-19 en comparació amb els participants masculins no vacunats. Anàlisis addicionals que van considerar el nombre de dosis de vacuna, marca de vacuna, historial d'infertilitat, ocupació i ubicació geogràfica tampoc no va indicar cap efecte de la vacunació sobre la fertilitat.

Si bé la infecció per covid-19 no es va associar fortament amb la fertilitat, els homes que van donar positiu per covid dins dels 60 dies d'un cicle determinat van tenir una fertilitat reduïda en comparació amb els homes que mai no van donar positiu o els homes que van donar positiu almenys 60 dies abans. Aquestes dades recolzen investigacions anteriors que van vincular la infecció per covid-19 en homes amb una mala qualitat de l'esperma i altres disfuncions reproductives.