L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb el vot unànime de tots els regidors el Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024, que preveu entre altres mesures un programa escolar per a la prevenció dels danys associats al joc d’apostes dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO. Altres objectius del pla són reduir el consum excessiu d’alcohol, disminuir les desigualtats de gènere i incloure la perspectiva LGTBI. El nou Pla també preveu la creació d’un Observatori dels efectes del cànnabis per avançar en l’abordatge del seu consum.

La votació d’aquest pla ha estat una de les primeres mesures del ple municipal de novembre, que se celebra aquest divendres, i ha comptat amb el suport de totes les formacions, que han coincidit en diversos aspectes, com ara la necessitat de treballar en la prevenció durant l’adolescència, la necessitat d’enfortir les relacions amb l’atenció primària i la necessitat d’unió al consistori per consensuar polítiques conjuntes de prevenció.

Addiccions als 14 anys

Un dels aspectes que vol treballar el nou pla és el d’evitar que l’edat d’inici del joc d’apostes, presencial i en línia, a Barcelona, siguin els 14 anys, segons els primers resultats preliminars de l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundaria 2021 (FRESC 2021) de l’ASPB, que inclou per primera vegada preguntes relacionades amb aquestes pràctiques. Segons aquests resultats, un 7,9% de l’alumnat de 2n d’ESO, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) ha jugat amb diners en el darrer any de manera presencial (11,8% dels nois i un 4,1% de les noies) i un 7,4% ho han fet en línia (12,4% dels nois, 2,7% de les noies). Un 3,4% del total de l’alumnat de 13 a 19 anys realitza un possible joc patològic (5,9% dels nois i 1% de les noies).

El nou pla té com a missió principal desenvolupar i impulsar polítiques efectives per tal de prevenir i reduir el consum de substàncies psicoactives i els comportaments addictius i les seves repercussions negatives per a les persones, les seves famílies i la societat. Afavorir entorns saludables, l’abordatge integral i intersectorial, la lluita contra l’estigma i seguir garantint un servei innovador i de qualitat són els objectius principals de la nova estratègia d’acció sobre drogues i addiccions de la ciutat.

Desè Pla de Drogues

Aquest és el desè Pla de Drogues de la ciutat amb un recorregut de gairebé 35 anys en què s’ha anat adaptant l’estratègia per donar resposta als nous reptes de la complexa i canviant realitat, consolidant el model actual d’atenció a les drogodependències, que va des de la prevenció fins al tractament i la reinserció i que també inclou programes de reducció de danys per a les persones consumidores. La nova proposta es presentarà com a expedient a la propera Comissió de Drets Socials amb la previsió que els grups el votin al proper Ple del Consell Municipal.

Com els anteriors, aquest Pla és fruit d’un treball transversal que ha comptat amb les aportacions de diferents institucions, entitats, professionals i agents involucrats, així com de les persones usuàries dels serveis i les persones treballadores que les atenen. Aquest procés ha estat liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) però hi han participat també el Consorci Sanitari de Barcelona i la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, entre d’altres.

 

Imatge principal: L'Ajuntament de Barcelona celebra aquest divendres el seu ple de novembre / ACN