El RACC ha presentat el 4t Baròmetre de la mobilitat ciclista a Barcelona i als seus accessos, que analitza les principals preocupacions dels ciclistes a la capital catalana. L'estudi ha observat més de 16.000 bicicletes i VMP als carrils bici de la ciutat i els seus accessos, alhora que ha fet 800 enquestes a ciclistes. De tot plegat se'n desprèn que la manca de continuïtat dels itineraris, el disseny de les cruïlles i els aparcaments segurs són els maldecaps més importants de les persones que es desplacen en bicicleta. El baròmetre del RACC especifica que nou de cada deu ciclistes diuen que no tenen una xarxa pedalable continua per a fer els seus desplaçaments habituals, mentre que el 85% no troben satisfactori el disseny dels carrils bici en cruïlles i rotondes. També indica que el 82% dels robatoris de bicicletes o components es produeixen en estacionaments públics al carrer.

És a dir, nou de cada deu ciclistes enquestats (un 89%) considera que no té xarxa pedalable en tot el seu recorregut comú. És a dir, només un 11% pensen que tenen a l'abast infraestructura per anar en bici de manera segura i continua al llarg de tot el seu itinerari diari (siguin carrils bici, zones 30 o altres espais específics per circular). En aquesta línia, quan no disposen d'espai dissenyat específicament per circular en bicicleta, els ciclistes declaren que busquen alternatives que no sempre compleixen amb la normativa: el 59% circula per la calçada; el 26% fa servir voreres estretes de menys de cinc metres d'amplada, tot i que no està permès; el 13% canvia el seu recorregut i fa més volta per trobar un altre carril bici; i el 12% baixa de la bici per continuar el seu itinerari.

Compartir espai amb l'autobús

Però els aspectes que més insatisfacció provoquen als ciclistes són el disseny de carrils en cruïlles i rotondes (el suspenen el 29% de les persones consultades); els carrils bici segregats a la calçada que topen amb aparcaments i contenidors (el 28% no creu que siguin insatisfactoris); i els carrils bici bidireccionals (el 27% els desaprova). També cal destacar que si bé la majoria dels ciclistes (87%) afirmen que no han patit cap robatori, a un 7% li han pres algun component de la bici i al 6% la bicicleta sencera. El 82% d'aquests furts tenen lloc als estacionaments públics del carrer (les anomenades "U"), segons declaren els ciclistes. El 8% han patit robatoris de bicicletes lligades als arbres (pràctica que no està permesa), un 7% al seu pàrquing privat a casa i el 3% a la feina.

És important que el 39% de les persones que fan servir el sistema públic de lloguer de bicicletes (Bicing) asseguren que farien desplaçaments metropolitans si existís un servei 100% compatible entre els municipis. A més, el 68% dels ciclistes enquestats no troben segur compartir espai amb l'autobús en un mateix carril, com seria el cas a la nova Via Laietana o al carrer Pi i Margall. La majoria dels usuaris de la bicicleta (69%) abans optaven per altres maneres sostenibles per desplaçar-se (transport públic i anar a peu), mentre que només un 24% feia servir el cotxe o la moto. Finalment, un 33% dels usuaris admet que no coneix la normativa de circulació en bicicleta, tot i que la xifra millora respecte de la registrada el 2021 (un 38%).