L’Ajuntament de Barcelona ha obtingut 40.848.876 euros del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic de 2022 que es financen amb els fons europeus Next Generation i que es destinaran a 20 projectes de ciutat centrats en l’impuls a la recuperació econòmica i la resiliència de la destinació a través de la desconcentració territorial del turisme, la creació de nous imaginaris i la innovació, assegurant el retorn social del turisme i la sostenibilitat de l’activitat. Segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona aquest dijous, aquesta vintena de projectes es duran a terme entre el 2023 i el 2025.

La convocatòria per optar als fons Next Generation dins el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència del govern espanyol, s’adreçava als ens locals, amb una dotació total de 1.900 milions d’euros, distribuïts en les convocatòries dels anys 2021, 2022 i 2023. Finalment, dels 75,9 milions que corresponen a Catalunya en la convocatòria del 2022, Barcelona ha obtingut 40.848.876 euros del màxim de 50 milions al que podia optar en aquesta convocatòria, que preveia, per a Madrid i Barcelona, una categoria específica per la seva consideració de grans destinacions urbanes i es desenvoluparà a partir del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Barcelona (PSTD).

Aquestes són les actuacions previstes:

El PSTD de Barcelona inclou un conjunt d’actuacions amb un ampli abast territorial amb especial focus al Besòs i Collserola, al Litoral i a Montjuïc. També es plantegen actuacions transversals encaminades a la creació de nova oferta turística més desconcentrada. Així com actuacions innovadores en digitalització, sostenibilitat i mobilitat sostenible.

Litoral: D’acord amb l’eix estratègic de transició verda i sostenible es preveuen actuacions destinades a renaturalitzar les platges, millorar la seva accessibilitat i seguretat tot adaptant-les al canvi climàtic. El projecte de millora de les platges i la zona dels banys del Fòrum té una inversió prevista de 4 milions d’euros.

Besòs / Collserola: Amb una inversió de 4.603.623 euros es vol dinamitzar el parc natural de Collserola i la riba del riu Besòs a través de la recuperació ambiental i la restauració històrica de diferents atractius turístics. Es desenvolupen 4 projectes amb aquest propòsit, i en destaquen:

  • Rec Comtal – Cases de l’Aigua: 3.043.873 euros per a la creació d’un itinerari verd per a vianants i bicicletes amb espais de trobada i repòs que connecti els diferents atractius i paisatges amb un relat i disseny unitari facilitant l’accés a Barcelona des del Vallès. Serà una oportunitat per crear un refugi de biodiversitat per a la millora ecològica i recuperació ambiental del riu Besòs. Comptarà amb el suport d’un espai expositiu físic i virtual a les Cases de l’Aigua de Trinitat Nova i Vella.
  • Collserola: 1.179.750 euros es destinaran a habilitar zones d’oci, restauració i recuperació històrica i ambiental de les fonts i entorns del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Montjuïc: Amb una inversió total prevista de 7.315.000 euros es vol potenciar el gran parc ciutadà, millorant la seva accessibilitat, per tal d’atraure visitants vinculats a la cultura, l’esport i el medi natural. En actuacions concretes es preveu reformar el conjunt d’escales mecàniques que faciliten l’accés a la muntanya de Montjuïc destinant-hi 3.600.000 euros, tot fomentant la mobilitat sostenible. A més, amb 3.700.000 euros es reformarà i s’adequaran espais del Castell de Montjuïc per ampliar l’àmbit accessible al públic. S’inclouen també actuacions museogràfiques per l’ampliació i remodelació del centre d’interpretació que ja existeix al castell.

Mobilitat sostenible: Actuacions per a la integració d’usos i dinàmiques de la mobilitat turística en el model de mobilitat de ciutat. A aquest efecte es pressuposten 5.840.000 euros, destinats a dos projectes. 

  • Potenciar el rol de l’Estació Barcelona Nord com a node d’autocars turístics. L’actuació preveu també concentrar tots els serveis d’oferta comercial, restauració i informació en una sola planta recuperant l’antic vestíbul i entrada històrica modernista. Això millorarà la gestió de fluxos i accessibilitat dels usuaris a l’estació. S’implementaran també sistemes de millora de l’eficiència energètica del conjunt. Té un pressupost de 4.840.000 euros
  • La nova regulació de Zona Bus 4.0 amb un pressupost d’1 milió d’euros busca una millora de la gestió dels espais autoritzats d’estacionament i parada dels autobusos turístics a través de la digitalització i connectivitat a temps real dels vehicles.

Nova oferta desconcentrada: Ampliar l’oferta turística amb nous punts d’interès competitius per aconseguir el reequilibri urbà en una ciutat policèntrica. Amb un pressupost de 9.789.941 euros es plantegen fins a sis actuacions en aquest àmbit. Així es preveu la restauració ambiental del Parc del Laberint d’Horta (1 milió d’euros) i del Parc de la Ciutadella (3.536.830 euros) la creació del Laboratori d’art urbà de Nou Barris (953.018 euros), l’adequació del Museu del Treball i Ciutat a la Fabra i Coats (2.897.095 euros), la reivindicació, a partir d’una sala immersiva, dels murals del segle XIV de la Capella de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes (194.388 euros), o la creació del Jardí Geològic al Campus Sud (carrer Menéndez y Pelayo) amb la col·laboració de la UB al districte de les Corts que connectarà l’Espai Barça amb els Jardins de Pedralbes (1.208.608 euros).

Innovació: Als 4 projectes d’aquest àmbit es destinen 8.466.001 d’euros. Es preveu un conjunt d’actuacions per fer un salt en la digitalització de la promoció, la informació als visitants i la gestió turístiques, que posicionin Barcelona com una destinació innovadora amb un ecosistema turístic connectat. Les accions aniran a càrrec del Consorci de Turisme de Barcelona i també a través d’ajuts a les associacions del sector, per un valor de més de 7 milions d’euros.