Després de la mort de Muriel Casals aquest cap de setmana, diverses persones han demanat a l'Ajuntament de Barcelona que se li atorgui el nom d'un carrer per retre-li homenatge. Per poder renombrar el carrer, però, el personatge s'ha de cenyir a la normativa municipal.

Tant l'Ajuntament com qualsevol persona, associació o entitat poden proposar un canvi de nom al consistori. Un cop rebudes les propostes, hi ha una comissió, presidida pel regidor de Cultura, que estudia la idoneïtat de la proposta i consulta els districtes municipals sobre els possibles emplaçaments. Quan s'arriba a un acord, s'eleva la proposta a l'alcalde que és qui, si s'escau, signa l'aprovació de la nova denominació.

Casals encara no reuneix les condicions

Tot i la iniciativa ciutadana, a Muriel Casals encara no se li podria atorgar el nom de cap carrer de Barcelona. El motiu és que una de les normes més importants de la nomenclatura és que han d'haver passat cinc anys, com a mínim, des de la mort del personatge. L'única excepció a aquesta norma és que en vida se li hagués atorgat la Medalla d'Or de la Ciutat, fet que no es dóna en el cas de Casals.

Casals havia recollit una Medalla d'Or del consistori l'any 2014, però aquesta anava dedicada al col·lectiu Som Escola, i no a ella a títol personal.

Els noms dels carrers són competència dels ajuntaments de cada municipi, i cada un d'ells es regeix per una normativa pròpia. És per això que, tot i que en el cas de Barcelona Casals encara no reuniria les condicions, sí que podria complir la normativa d'algun altre municipi català.