L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 'la Caixa' han atorgat les subvencions de la convocatòria del programa d’ajuts extraordinaris per a projectes de recerca científica a 7 propostes de projectes dels quals sis seran finançats al 100%, mentre que el setè rebrà una aportació que li permetrà cobrir el 73% del finançament. D’aquesta manera queda repartit el pressupost d’1 milió d’euros destinat a cobrir el programa d’ajuts de la convocatòria per a l’any 2021. Aquest programa d’ajuts extraordinaris té una durada bianual i una assignació pressupostària total de 2 milions d’euros. Per tant, aquest 2022 està prevista una nova convocatòria amb la dotació restant (1 milió). Del pressupost total de 2 milions d’euros, l’Ajuntament de Barcelona aporta 1,2 milions i els altres 800.000 euros els aporta la Fundació 'la Caixa'.

La convocatòria extraordinària de subvencions per a projectes de recerca científica és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Fundació 'la Caixa' i l’Ajuntament de Barcelona que s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència 2020-2023 i que encaixa perfectament en diversos dels objectius que persegueix el pla, i en els quals coincideixen totes dues institucions, entre ells el de consolidar la línia de subvencions de recerca per afrontar els reptes urbans més urgents. En aquesta convocatòria s’han presentat un total de 62 propostes, però no totes reunien els requisits que es demanaven a les bases, i per això han estat admeses 57 de les propostes presentades.

A la convocatòria es demanaven propostes de projectes basats en la recerca de reptes urbans que es poguessin englobar en alguna de les temàtiques següents: l’envelliment i la qualitat de vida; la mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental i la ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics. D’entre les 7 propostes que han rebut la puntuació més alta i que han obtingut subvenció, 2 s’emmarquen en la temàtica de l’envelliment i la qualitat de vida; altres  3 propostes són projectes sobre mobilitat i la protecció mediambiental, i finalment, les altres  2 propostes desenvoluparan projectes sobre ciutat sostenible, noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics.

Aquestes són les propostes guanyadores:

WUICOM – BCN: Comunitats d'interfície resilients al foc de Barcelona. Proposta per dur a terme una anàlisi holística del risc d’incendi a la interfície urbana forestal de Barcelona, posant el focus en vulnerabilitats socials, ecosistèmiques i infraestructurals. També vol desenvolupar un pla d’acció sostenible per a la ciutat que permeti incrementar la resiliència als incendis en zones d’especial vulnerabilitat de Barcelona. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Projecte en col·laboració amb la UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya, i Pau Costa Foundation.

LIKE-BCN: 'social, accessible, and walkable' Barcelona. Aborda l’anàlisi de l’espai públic per detectar-ne mancances explorant informació GIS sobre espai caminable i les dades reals sobre dinàmica de vianants. LIKE-BCN es presenta com una eina de mesura acurada i fonamentada en dades per guiar processos de transformació urbana cap a l’assoliment dels reptes de Barcelona plantejats a l’horitzó 2024 i més enllà. Entitat líder: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya. Projecte en col·laboració amb UB – Universitat de Barcelona, i TC Group Solutions.

GRANBCN: Aïllament social i soledat entre la gent gran a Barcelona. Aquest projecte vol analitzar l’impacte de l’envelliment, el canvi urbà i la seva interacció als diferents barris de la ciutat. I també se centra a examinar els processos d’intervenció social per donar suport emocional a la gent gran que se sent sola. Entitat líder CED – Centre d’Estudis Demogràfics. Projecte en col·laboració amb UAB – Universitat Autònoma de Barcelona, i Amics de la Gent Gran.

Verd de proximitat BCN: L’objectiu del projecte és dissenyar i implementar un pla de monitoratge i avaluació del funcionament i dels impactes de les cobertes verdes a la ciutat de Barcelona, que sigui integrador i participatiu, econòmicament viable i sostenible en el temps. Entitat líder: UdL – Universitat de Lleida. Projecte en col·laboració amb: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC); IT4S – Innovation Technologies for Sustainability; Eixverd, i Teb verd.

VISITMOB: Mobilitat dels visitants a la ciutat de Barcelona després de la covid. Anàlisi i orientacions pel foment d'una mobilitat social i ambientalment sostenible. El projecte estudiarà la mobilitat de la població visitant a Barcelona i el seu impacte en la qualitat de vida de la població resident, amb la finalitat de millorar la gestió de la mobilitat a la ciutat després de la covid-19. Serà una recerca multimetodològica que combinarà tècniques quantitatives i qualitatives a partir de fonts diverses i complementàries (enquestes a població visitant i resident, seguiment amb GPS, tallers i grups de discussió, mètodes participatius i entrevistes, i anàlisi espacial amb Sistemes d’Informació Geogràfica). Permetrà obtenir dades originals sobre les mobilitats a la ciutat dels diversos col·lectius de població visitant (turistes, visitants d’un dia, creueristes, etc.) així com la seva interacció amb el medi urbà i les mobilitats de la població resident. Pretén aportar evidències útils per dissenyar estratègies i instruments pel foment d’una mobilitat social i mediambientalment més sostenible en un context amb nous reptes derivats de la pandèmia de la Covid-19. Entitat líder: URV – Universitat Rovira i Virgili. Projecte en col·laboració amb: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya; Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya; ISGlobal – Institut de Salut Global de Barcelona; UIC Barcelona, i Ostelea – Tourism Management School.

Optimitzant l’ús del cotxe compartit i la mobilitat compartida a ciutats intel·ligents i sostenibles: Fent ús de la iniciativa OPEN DATA BCN, proporcionar solucions eficients als problemes mitjançant el disseny d’una nova família d’algoritmes intel·ligents  capaços de processar ràpidament grans quantitats de dades per donar suport a la presa de decisions en temps real. Entitat líder: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya. Projecte en col·laboració amb: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Universitat Politècnica de València, i Spindox Digital Soul.

REV-TER: Reviure als terrats. El projecte proposta la millora i reutilització de l’espai dels terrats de Ciutat Vella, des de la perspectiva de l’envelliment actiu i saludable, mitjançant la diagnosi sociodemogràfica, l’anàlisi dels terrats existents al districte i la recerca de solucions de baix cost, desmuntables i reciclables. Proposa elaborar un catàleg de microprojectes i el prototipatge de solucions integrals com propostes ‘plug-in’ d’aplicació en casos pilot i reproduïbles en altres punts de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Projecte en col·laboració amb UB – Universitat de Barcelona, i Associació Oasiurbà.

Aquesta nova convocatòria de les subvencions per projectes de recerca científica dona continuïtat a una iniciativa que es va iniciar l’any 2019, amb una primera convocatòria de subvencions que es van lliurar l’any 2020, i que va tenir una dotació d’1 milió d'euros. Durant l’acte de presentació de les propostes d’aquesta nova edició també s’han presentat els resultats dels 7 projectes de recerca que s’han finançat amb les subvencions de la convocatòria de 2019.