Després de dos anys de litigis, qualsevol empresa a Espanya no pot fer recuperar l'estona d'anar al lavabo ni els talls de llum o la connexió amb internet. Així ho han determinat els jutges del Tribunal Suprem que han donat la raó al sindicat Comissions Obreres que representava els treballadors de l'empresa de call center, Contact Center, en què es feia fitxar els treballadors quan anaven al bany. I, en el cas dels teletreballadors, també van denunciar que si patien un tall d'internet o de llum haurien de recuperar aquestes hores de feina quan recuperessin la connexió, encara que sortís de les hores laborals.

De l'Audiència Nacional al TS

D'aquesta manera, després d'analitzar aquestes polítiques, el Tribunal Suprem ha determinat que registrar les pauses d'una activitat bàsica a escala fisiològica atempta contra "la dignitat del treballador" i el dret a "ser tractat com una persona". I òbviament, puntualitza que aquells empleats més grans o amb problemes de bufeta es veuen discriminats en haver d'anar més sovint al bany. El recorregut per arribar a aquesta sentència va començar a l'Audiència Nacional el 10 de maig del 2021 i ha estat ara quan el TS ha ratificat el que aleshores ja es va dictaminar en primera instància.

Teletreball: ni talls de llum ni desconnexió a Internet

Específicament, hi ha dues línies argumentals. La primera és que en cas de produir-se dins la jornada prestada en teletreball, incidents deguts a desconnexions que impedeixin la prestació perquè són imprescindibles per a aquesta, com talls en el subministrament de llum o connexió d'internet, aliens a les persones treballadores, l'empresa computa el temps que duri aquell com a temps efectiu de treball, sense que hagin de recuperar aquest temps ni patir cap descompte en les seves retribucions, sempre que s'aporti justificació de l'empresa subministradora del servei de què es tracti sobre l'existència i la durada de la incidència. 

En aquest aspecte, si ens remetem a la llei que regula el teletreball (Llei 10/2021) a l'article 4.2, ja ho deixa ben clar: "Les persones que desenvolupen feina a distància no podran patir cap perjudici ni modificació en les condicions pactades, en particular en matèria de temps de treball o de retribució, per les dificultats, tècniques o altres no imputables a la persona treballadora, que eventualment poguessin produir-se, sobretot en cas de teletreball". De fet, l'Audiència Nacional ja va concloure que si a la feina presencial, les incidències en el subministrament de llum i xarxa no tenen cap repercussió sobre l'activitat del treballador, tampoc poden tenir-la sobre el treballador a distància. De la mateixa manera que l'article 30 de l'Estatut dels Treballadors estableix que quan el treballador no pot prestar els seus serveis per impediments no imputables a aquest, aquest conservarà el dret al seu salari, sense que hagi de recuperar aquest temps.

L'hora del bany: neteja i necessitats

La segona és que el dret del personal que presta serveis per a la demandada a l'ús del lavabo per atendre les seves necessitats fisiològiques pel temps imprescindible i la correlativa obligació de l'empresa de registrar aquestes pauses de forma separada de la resta de descansos i pauses previstes en qualsevol conveni.

Sobre aquesta base, el Tribunal Suprem ha conclòs i reiterat: "L'empresa no pot repercutir al teletreballador els temps d'interrupció de la xarxa elèctrica o de desconnexió a internet per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc no pot computar com a temps de descans el necessari per acudir a la neteja i atendre les seves necessitats fisiològiques, de manera que no és procedent la recuperació de jornada o reducció del salari per aquestes situacions".