En conjunt, les empreses espanyoles destinen pocs diners a innovació, en concret, el 0,93% de la seva xifra de negoci, encara que les diferències són considerables en funció del territori on resideixen. Així, les ubicades al País Basc dediquen a processos d'innovació l'1,83% dels ingressos que obtenen, seguides de les catalanes, amb un 1,31%, percentatge molt superior al 0,83% de les societats amb residència a la Comunitat de Madrid. Així es recull en un informe recentment publicat per la Fundació Cotec per a la innovació, a partir d'una Enquesta realitzada per l'INE, a més de 40.000 empreses de més de 10 treballadors el desembre de 2023, encara que amb dades de 2022.

La bretxa territorial en innovació queda patent, segons assenyala l'informe, en què la "intensitat innovadora de les empreses basques, les líders en el rànquing, és gairebé 5 vegades més gran que les d'Extremadura, que ocupen l'últim lloc": davant l'1,83% de la facturació destinada a innovació de les empreses basques, les extremes fan servir el 0,39%. Una bretxa que es constata, igualment, en què només cinc comunitats autònomes es col·loquen per sobre de la mitjana d'Espanya, mentre que les dotze restants estan per sota.

Juntament amb les basques i les catalanes, les empreses que més destinen a innovació en relació amb la seva xifra de facturació són les castellanolleoneses, l'1,29% (molt properes a les catalanes), i a més distància les navarreses, amb un 1,11% dels seus ingressos, i les de la Comunitat Valenciana, l'1,03%. Per sota de la mitjana d'Espanya, les empreses de Madrid es col·loquen com les primeres del rànquing, amb el 0,83% de la seva xifra de negoci, seguits per les de Castella-la Manxa, Galícia, Astúries, Aragó, Cantàbria, La Rioja, Andalusia, Múrcia, les Illes Balears, les Illes Canàries i Extremadura.

No obstant això, les notables diferències en la mida del teixit empresarial de cada comunitat autònoma marquen el resultat de l'enquesta, ja que el 0,93% de la mitjana de les empreses d'Espanya (equivalent a 866.000 euros), en el cas de les grans, s'eleva a l'1,08%; les mitjanes cauen al 0,75% i les petites al 0,67%. Així, la presència d'empreses de més grans eleva la despesa mitjana en innovació de les empreses madrilenyes a 1.565.000 euros i, a continuació, amb 912.000 euros, són les domiciliades a Catalunya. Després d'aquestes, les basques (894.000 euros), les castellanolleoneses (773.000); les navarreses (667.000), les de la Comunitat Valenciana (563.000); les asturianes (476.000), les societats aragoneses (468.000), les castellanomanxegues (464.000); les murcianes (409.000), les andaluses (392.000), les empreses balears (368.000), les de La Rioja (365.000), les càntabres (332.000); les extremenyes (320.000) i tanquen la llista, les Canàries, amb 307.000 euros de mitjana.

No obstant això, l'informe Cotec assenyala que la inversió mitjana s'ha elevat en els últims anys, en l'anàlisi 2020-2022 en relació amb 2018-2022. El 2022, la mitjana de 866.000 euros suposa elevar en més de 50.000 euros, un 6,5%, la xifra de 2020 (814.000 euros), tot i que una bona part de l'increment es deu a les pujades de l'IPC mitjà de 2021 (3,6%) i de 2022 (8,4%). Per la qual cosa la xifra hauria baixat en termes relatius, ja que l'any de la pandèmia, les empreses espanyoles dedicaven de mitjana l'1,08% del seu volum de negoci a la innovació, més del 0,93% de 2022. No obstant això, l'estudi de la Fundació assenyala com a principal causa d'aquest descens, no la disminució dels diners destinats a innovació en les empreses (passa de 17.074 milions d'euros el 2020 a 20.836 dos anys més tard), sinó principalment "l'augment significatiu de la xifra de negoci en termes nominals (del 42%), superior al ja esmentat augment de la inversió en innovació empresarial (del 22%)".

Menys empreses

A més, si bé és cert que augmenten els diners destinats a innovació a Espanya, es redueix el nombre d'empreses innovadores en el període 2020-2022: 35.857 de mitjana anual, 169 companyies menys que en el període 2018-2020 (-0,5%). Per tant, els autors de l'anàlisi, conclouen que les empreses que ja eren innovadores inverteixen més en innovació, mentre que es redueix el nombre d'empreses innovadores. Pel que fa al tipus d'innovació, la majoria de les empreses innovadores espanyoles inverteixen en la millora de procés (31.225), seguida de les que innoven en producte (18.488). Hi hauria un tercer conjunt d'empreses que realitza tots dos tipus d'innovació (13.856).

Els autors ressenyen, igualment, les grans diferències per territoris en el percentatge del teixit empresarial que inverteix en innovació. El rànquing de 2022, l'encapçala el País Basc, perquè el 29,8% del total de les seves empreses tenen processos d'innovació i, a continuació, Catalunya, molt a prop, amb el 29,3% del total de les seves societats mercantils. A Navarra les empreses innovadores suposen el 26,1%, a la Comunitat Valenciana, el 25,7% i el top-5 el completa Aragó, amb el 25% de les seves empreses. La Comunitat de Madrid se situa a continuació amb el 24,6% d'empreses innovadores.

Finalment, l'informe destaca com ha evolucionat el percentatge d'empreses innovadores per territoris, en el període 2018-2020 i el 2020-2023. On més creix el percentatge de societats amb processos d'innovació és a les Illes Canàries, 5,4 punts percentuals (pp), i es col·loca en el 22,1%; Cantàbria augmenta en 5 pp; Catalunya 4,2 pp; Extremadura, 3,8% i la cinquena posició és per a Galícia 3,3 pp. Tanmateix, hi ha 6 comunitats autònomes on el percentatge d'empreses innovadores sobre el total del seu conjunt empresarial ha disminuït, amb un descens de 2,3 pp a Astúries, 2,1 pp a Múrcia, 1,4 pp a La Rioja, 1,1 pp a la Comunitat de Madrid i 0,8 pp a Andalusia.