En la distribució dels fons europeus Next Generation per a R+D+I+D (recerca, desenvolupament, innovació i digitalització) es nota l'efecte capitalitat i de quina manera. Madrid és la comunitat més beneficiada, amb a prop del 40%, seguida de Catalunya, però amb menys del 17%, segons dades de la Fundació Cotec que presideix Cristina Garmendia.

Era conegut que Madrid concentra la major part d'aquests fons europeus, però fins ara es desconeixia el percentatge que s'emportava en el camp més vinculat a la investigació. Pel que es refereix al conjunt dels fons NGEU, un informe de juny passat de la Generalitat Valenciana i l'Ivie ja va detectar que les empreses amb seu social a Madrid són les que més diners reben. Fins al desembre de 2022, van concentrar el 50,9% dels 11.800 milions concedits en licitacions i subvencions, molt per davant de les dues següents comunitats: Catalunya (10,1%) i la Comunitat Valenciana (7,5%).

Pel que respecta exclusivament a les activitats d'R+D+I+D, entre l'estiu de 2020 i desembre de 2022, el govern espanyol va distribuir 6.259 milions d'euros procedents dels fons NGEU. Ara, la Fundació Cotec constata que els principals beneficiaris també han estat grans corporacions i entitats amb seu social a Madrid.

Els fons Next Generation van ser aprovats pel Consell de la Unió Europea el juliol de 2020 i el seu objectiu és mobilitzar 750.000 milions d'euros entre 2021 i 2026 per finançar diferents inversions que els estats membres vulguin escometre per impulsar les agendes europees verda i digital.

En el període estudiat, a Espanya es van convocar 35.828 milions d'euros dels fons NG, dels quals 12.011 (33,5%) es van destinar a activitats de I+D+I+d. D'aquest import, la meitat (6.259 milions) ja han arribat als seus destinataris finals.

D'aquest pastís de 6.259 milions d'euros per a investigació, les empreses i entitats localitzades en la Comunitat de Madrid s'han emportat 2.480 milions d'euros, el 39,61%. L'estudi de la Fundació Cotec atribueix aquesta situació a l'efecte capitalitat perquè aquí es concentren la major part de les seus socials de les companyies i entitats beneficiàries dels fons.

Catalunya es queda amb 1.043 milions d'euros, el 16,67%; seguida d'Andalusia, amb 457 milions, 7,9%, i la Comunitat Valenciana, amb 327 milions, 5,7%.

Distribució dels fons europeus per a R+D+I+D (fins a 31/12/2022)

 Comunitat  Percentatge  Milions €
 Madrid  39,61%  2.480
 Catalunya  16,67%  1.043
 Andalusia  7,30%  457
 País Valencià  5,22%  327
 Galícia  4,77%  298
 Castella i Lleó  3,32%  208
 País Basc  2,94%  184
 Aragó  2,48%  155
 Canàries  1,59%  99
 Castella-la Manxa  1,59%  99
 Múrcia  1,56%  97
 Navarra  1,36%  85
 Astúries  1,35%  84
 Balears  0,85%  53
 Cantàbria  0,72%  45
 Extremadura   0,71%  45
 La Rioja  0,23%  14
 Melilla  0,01%  0,7

 

L'anàlisi indica que les comunitats de Madrid i Galícia reben un volum de fons superior al seu pes econòmic relatiu. I respecte a la seva població, Madrid, Catalunya i Navarra perceben un volum de recursos per habitant per sobre de la mitjana estatal.

El sector empresarial ha rebut el 60% dels fons d'R+D+I+D assignats, al voltant de 4.130 milions d'euros; a continuació se situen fundacions i associacions (1.107 milions); universitats i centres d'investigació (689 milions) i administracions públiques (450 milions).

Dins del sector empresarial hi ha una "sobrerepresentació" de les companyies de més mida, que han estat receptores de la major part del volum, tant per la via de la licitació (66%), com de la subvenció (44%), segons l'estudi.

El sector públic estatal administra el 80,4% dels recursos assignats per finançar activitats (9.658 milions d'euros), davant el 19,6% restant, gestionat per les administracions autonòmiques.

Aquest estudi ha estat realitzat per la Fundació Cotec, presidida per l'exministra Cristina Garmendia (en la imatge superior) i dirigida per Jorge Barrero, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie). D'aquesta fundació formen part companyies i institucions. Els seus membres protectors són CaixaBank, Telefónica i l'Ajuntament de Màlaga.