Malgrat l’esforç de fer una campanya simpàtica, quan surten de Youtube els candidats ofenen els votants