Els usuaris d'internet de tot el planeta, a partir de dilluns vinent, podrien veure com les seves connexions s'alenteixen o es bloquegen, o com s'incrementen les tarifes dels serveis que reben, com a conseqüència de les polítiques liberalitzadores de la xarxa imposades als Estats Units per l'administració Trump, que entren en vigor aquell dia. Es tem, a més a més, que aquestes lleis siguin utilitzades per reforçar el control de grans grups empresarials sobre el conjunt de la xarxa.

Fins al moment, als Estats Units, com a la resta de països no totalitaris, les operadores no podien oferir diferents qualitats o velocitats de connexió a internet depenent del servei en funció de criteris propis, en el marc d'aquesta essència de "neutralitat" o homogeneïtat que ha caracteritzat a la xarxa des dels seus orígens, recorda Rubén Cuevas, professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Carles III de Madrid (UC3M).

Tanmateix, a partir de dilluns les operadores als Estats Units tindran suport legal per alentir o fins i tot bloquejar qualsevol pàgina a internet al seu aire, per exemple, en funció del que pagui l'empresa o l'usuari que contracti els seus serveis per connectar-se a internet o d'acord a qualsevol altre criteri.

"És una mica així com si a partir d'ara el passatger d'un autobús o del Metro hagués de pagar més que un altre per viatjar més ràpid a un mateix lloc, en funció de certs requisits," indica a manera il·lustrativa l'expert.

La neutralitat d'internet tal com s'ha conegut fins ara suposa "aplicar a totes les dades que circulen per la xarxa el mateix tractament, sense prioritat ni jerarquia d'uns sobre d'altres", de manera que internet sigui igual per a tothom, explica per la seva part el president de l'Associació d'Internautes, Víctor Domingo.

Aquest criteri sobre el qual s'ha construït internet "equival al principi d'igualtat i no discriminació dels usuaris de la xarxa", i la seva defensa és "essencial per evitar que en el futur internet acabi sota el control d'uns pocs", afegeix.

Segons Rubén Cuevas, la ruptura legal de la neutralitat d'internet des d'aquest dilluns als Estats Units afectarà a la resta del món en el sentit que els operadors de fora d'aquest país hauran de connectar amb els dels EUA per permetre a l'usuari l'accés llocs web allotjats en servidors nord-americans.

No obstant això, l'impacte de la mesura es preveu menor fora dels Estats Units, ja que les grans plataformes tipus Netflix, Google, Facebook o Amazon, amb presència a tot el món, repliquen habitualment les seves pàgines web per distribuir-les en servidors de països més propers geogràficament a l'usuari i agilitar així la descàrrega de continguts.

En la majoria d'ocasions, "si un veu una pàgina d'un mitjà de comunicació nord-americà, per exemple, el New York Times, normalment no va a un servidor als EUA, sinó a una còpia d'aquesta pàgina en un altre lloc més pròxim. Així, a Espanya, l'habitual és que el servidor del diari fos en aquest país o en algun altre europeu", precisa el professor de la UC3M.

Una situació diferent és la de les petites empreses o aplicacions els llocs de les quals estiguin ubicats només en servidors dels EUA, que obligaran els operadors de fora d'aquest país a connectar-hi, la qual cosa afectarà els seus usuaris a qualsevol part del món.

Rubén Cuevas reconeix que hi ha factors tècnics, com les mateixes infraestructures de telecomunicacions, que poden alentir des del punt de vista tècnic les connexions a internet. Tanmateix, fins ara no estava emparat legalment, com passarà als Estats Units, que les mateixes operadores puguin posar fre o agilitar directament les connexions, "una cosa que, sens dubte, els donarà poder davant grans plataformes tipus Google i Facebook", afegeix.

Per descomptat que existeixen diferències de velocitat en les connexions depenent del diferent desenvolupament d'infraestructures de xarxa de zones rurals i urbanes, així com en funció de les diferents tecnologies de comunicació en xarxa de l'usuari i la disparitat d'ús d'internet per franges horàries que alenteixen les connexions en les hores punta. No obstant això, fins ara les operadores que sí que solen oferir diferents paquets i ofertes a l'usuari amb més o menys quantitat de dades susceptibles de ser utilitzades, no podien pel seu compte agilitar o alentir les connexions d'acord a criteris propis.

Almenys a mitjà termini, no sembla que la decisió dels EUA de trencar la neutralitat d'internet vagi a inspirar el camí legal de les autoritats a Europa, on l'esperit d'homogeneïtat sembla molt assentat, en línia amb la defensa de drets tan protegits com el de la privacitat de les dades personals a internet, opina l'expert.

Per la seva part, el president de l'Associació d'Internautes adverteix que s'ha obert la caixa dels trons. Recorda que als EUA el Senat ha votat en contra de la decisió del regulador i a Europa la mesura ha fet que els internautes ens aferrem" a les institucions d'aquest continent que "encara defensen" aquest principi que impedeix que l'usuari vegi restringida la seva navegació i accés a certs llocs web a criteri de l'interès comercial del seu operador.