Fins a les 18:15h el trànsit ha disminuït als principals accessos de l’àrea metropolitana de Barcelona respecte divendres passat un 61,6% de sortida i un 61% d'entrada.

L'objecitu de la policia avui és evitar que la ciutadania es deplaça a segones residències. 

Per això s'ha posar en marxa un dispositiu en 5 fases, que es desplegarà al llarg del cap de setmana, amb 200 controls i més de 800 Mossos. 

Hi ha ordres d'aturar els vehicles no autoritzats, retornar-los al seu lloc d'origen i obrir una acta administrativa. Això suposarà una sanció d'entre els 100 euros als més de 30.000.

Segons la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana les infraccions van de lleus a molt greus. I el preu de la multa és d'entre 100 a 600 euros per infraccions lleus, de 601 euros a 30.000 per a infraccions greus i multes de més de 30.000 euros per a infraccions molt greus.