El Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat un informe sobre les “regressions democràtiques” a l’Estat espanyol. Sota el títol de Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya, on analitza les “afectacions en matèria de drets humans i llibertats fonamentals que s’estan produint a Espanya i tenen una especial incidència a Catalunya”.

En aquest repàs, el síndic menciona, per exemple, els canvis al Tribunal Constitucional, amb la reforma de la Llei Orgànica que “desdibuixa la separació entre poders a Espanya i motivada pel procés sobiranista”, recull el síndic.

L’informe també es fa ressò de les persecucions judicials a càrrecs polítics catalans com ara l’expresident Mas o regidors dels Ajuntaments de Badalona o Vic. En aquest sentit, l’informe avisa que “una excessiva intervenció del dret penal en la vida social comporta una reducció de l’àmbit de llibertat individual, que és incompatible amb la idea bàsica d’una societat basada en la llibertat, i és especialment greu si es fa servir en representats polítics i càrrecs electes”.

El síndic també ha posat especial atenció en la manca de separació de poders a l'Estat espanyol. En el seu informe, posa èmfasi que a “Espanya sembla que el principi de separació de poders s’erosiona perquè cap de les onze mesures proposades pel GRECO per combatre millor la corrupció entre els parlamentaris, els jutges i els fiscals han tingut una resposta satisfactòria, i sis ni tan sols s’han posat en marxa”.