La compravenda d'habitatges va augmentar un 4,4% durant el juliol a Catalunya en relació al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE. D'aquesta manera, es trenca la tendència a la baixa després dels descensos de maig i juny.

Concretament, es van vendre 7.460 pisos, dels quals 1.109 eren nous i 6.351 de segona mà, mentre que 6.786 eren lliures i 674 de protecció oficial. En relació al mes anterior, l'increment va ser del 7,1%. Pel que fa a la resta de l'Estat, la compravenda de pisos es va enfilar fins a les 45.900 operacions, el que representa un 16,2% més que el juliol del 2017.

Per demarcacions

A la demarcació de Barcelona, es van registrar 5.044 operacions de compravenda d'habitatge, el que representa un 4,2% en relació al juliol de l'any passat, segons les dades provisionals de l'INE, i suma tres mesos consecutius de descensos després de l'increment superior del 20% a l'abril. En relació al mes anterior, s'ha registrat un descens respecte el juny. Del total, 719 eren pisos nous (un 16% més) i 4.325 eren de segona mà i 4.479 eren de règim lliure i 565 protegides.

A les comarques de Girona, es van registrar 1.052 operacions de compravenda d'habitatges al juliol, un 9,1% més que el mateix mes del 2017 –trencant així dos mesos de descensos propers al 10%- i un 24,2% més en comparació al juny, segons l'INE. Del total, 171 eren habitatges nous (+36,8%) i 881 de segona mà, mentre que 1.019 eren lliures i 33 protegits.

Pel que fa a Lleida, és el territori català on s'experimenta el major increment, amb un 22,9%, en la línia de mesos anteriors, tot i que respecte al juny el descens va ser del 6,7%. Concretament, es van produir 360 operacions de compravenda, de les quals 107 corresponien a pisos nous (+143%) i 253 de segona mà, mentre que 312 eren lliures i 48 protegits.

Per últim, Tarragona va ser l'única que va experimentar un descens al juliol, en comparació al mateix mes de l'any passat, concretament del 4,5%. Concretament, es van produir 1.004 operacions davant les 1.051 del juliol del 2017, mentre que la variació mensual va ser del -6,4%. Del total, 112 van ser pisos nous –amb un descens anual del 61,7%- i 892 de segona mà, mentre que 976 eren lliures i 28 protegits, un 21,7% més.

Augmenta a tot l'Estat

Pel que fa a l'Estat, es van produir 45.900 operacions de compravenda d'habitatges, un 16,2% en relació al juliol del 2017. D'aquestes, el 90,5% eren lliures i el 9,5% protegides, i el 16,9% eren noves i el 83,1% de segona mà. El nombre d'operacions sobre habitatges nous va pujar un 11,4% i els de segona mà ho van fer en un 17,2%.