Un de cada tres treballadors de Barcelona cobra menys de 1.000 euros. És el que s'extreu d'un estudi de l'Ajuntament de Barcelona, que adverteix que aquesta situació és la de la majoria dels menors de 30 anys (64,7%). L'informe posa de relleu l'empitjorament de les condicions laborals i dels salaris dels barcelonins, que no s'han recuperat de l'envit de la crisi.

L'informe de l'Ajuntament, que porta el nom Distribució, dispersió i desigualtat salarial a Barcelona 2010-2015, exposa que un 32,4% dels barcelonins no arriben ni a ser mileuristes, és a dir, no cobren a final de mes ni 1.000 euros. Com a dada alarmant, aquesta situació s'estén encara més entre els joves de menys de 30 anys: pràcticament dos de cada tres (64,7%).

Caiguda del salari mitjà

El nivell de vida dels barcelonins s'ha esfondrat en els darrers anys a causa de la crisi i de la reforma laboral de la majoria del PP: tot i que els salaris han pujat, no ho han fet si es té en compte el nivell de vida de la capital catalana.

L'any 2010 el salari mitjà anual de Barcelona se situava en els 28.444€ i el 2015 —darrer any amb dades oficials—  només havia pujat 417€ (28.861€). Aquesta pujada és un mer miratge: els salaris no han pujat, sinó que ha patit una caiguda del 6,5% en termes reals.

No obstant això, els barcelonins poden celebrar que el seu salari mitjà és un dels més elevats de l'estat espanyol: està un 14,6% per sobre del de Catalunya i un 23,8% del conjunt de l'estat.

Desigualtats de gènere

Segons l'estudi, les barcelonines segueixen cobrant molt menys que els barcelonins. Concretament, la bretxa salarial se situa en els 7.424 euros. Dit d'una altra manera, les dones cobren un 29,4% menys que els homes i per això proporcionalment  hi ha moltes més barcelonines mileuristes.

Aquesta diferència, no obstant això, s'ha reduït en els darrers anys: com que la caiguda salarial ha estat més gran entre els homes, els salaris entre ambdós sexes s'han apropat subtilment (encara que sigui a la baixa). 

Menys nivell de vida

La caiguda dels sous en termes reals es deu principalment a la pujada dels preus a la capital catalana. Un dels elements que més preocupen als barcelonins és el lloguer.

Només en l'últim any, segons ha exposat recentment el portal immobiliari Idealista, els preus del lloguer han augmentat un dramàtic 78,1%, convertint la capital catalana en una de les ciutats amb un preu mitjà més car (426 € mensuals). Això ha fet que el nou perfil d'inquilí hagi mutat: ara són treballadors precaris, separats o viatgers amb una mitjana de 30 anys d'edat.