El 2021 les start-ups espanyoles van recaptar 4.200 milions d'euros i el 2022 la xifra va descendir fins als 3.300 milions d'euros. La situació macroeconòmica i geopolítica adversa, les pujades de tipus i la crisi bancària als Estats Units, desencadenada després de la fallida de Silicon Valley Bank, van propiciar un escenari de sequera financera, però aquest 2023 "tot apunta que les inversions s'estan reprenent amb més força que el 2022", segons Tamara Istambul, cofundadora de Grupo Autocines. Tanmateix, la directiva posa èmfasi en el fet que ara els inversors "són molt més cauts a l'hora de seleccionar inversions, diferenciant per sectors i evitant aquell tipus d'empreses que cremen molta caixa per créixer". 

En aquest sentit, Alberto Gómez, CEO i cofundador de MediaValue, afegeix que sembla que es percep més moviment i interès. "Només cal veure l'empenta que estan tenint els esdeveniments de l'ecosistema start-up i inversió", agrega. Per la seva part, José Julio Becerril, CEO i cofundador d'All in biking, explica a aquest mitjà que "nosaltres, que estem en plena ronda, percebem que hi ha més gana inversora per projectes amb escalabilitat, però els filtres i condicions actuals estan molt per sobre dels de l'etapa anterior".

"Una start-up amb un model disruptiu i exponencial necessita un període més gran de posicionament al mercat abans que enlairin les seves línies de negoci. En la fase inicial és quan aquestes mètriques no estan alineades amb el que actualment busquen els inversors en aquest país. Això provoca que ens enfrontem a una paradoxa amb difícil solució, ja que sense el suport financer és molt complicat que puguem cobrir la fotografia empresarial que busquen els inversors". 

"Els inversors busquen projectes amb garantia"

Irene Chía, CEO i cofundadora de Nabbü, afirma que moltes start-ups han tancat a causa de l'aturada d'inversió del 2022. "Es van quedar sense caixa i es van veure obligades a desaparèixer". "Aquesta situació està provocant que la majoria d'inversors i fons no inverteixin en altres empreses i estan utilitzant els seus diners per recolzar les que ja tenen en la seva cartera. Estem en un moment de canvi en el qual les start-ups busquen ser rendibles més que créixer a base d'inversió. Ja no és tan fàcil i els inversors busquen projectes amb una mica de garantia".

Diego Camilleri, General Partner de Lanai, opina que "és cert que el 2022 vam veure una caiguda en el nombre de transaccions i en la mida de les operacions, i encara que estem veient un lleu repunt, no creiem haver entrat encara en una etapa de recuperació. L'enemic més gran de la inversió en capitals de risc és la incertesa i mentre els tipus es mantinguin elevats i no hi hagi visibilitat sobre la seva evolució al mitjà termini, no esperem veure un increment substancial en la gana inversora".

Tanmateix, aclareix que "és cert que en etapes inicials la reducció del ritme inversor no ha estat tan elevat com en etapes més tardanes". En aquesta línia, Nacho Tejero, CEO i cofundador de Webel, afegeix que "ha baixat el nombre d'inversions i les valoracions generals, encara que la sensació és més que es van deixar de finançar projectes que no tenien sentit".

"El creixement ja no és suficient per aixecar capital"

Sobre com perceben l'esmentada sequera financera les start-ups que estan buscant finançament, Tejero argumenta que "ara miraran molt més en detall l'import invertit i la valoració de la ronda, per la qual cosa ara s'estan buscant creixements menys agressius. No obstant això, els bons projectes, sigui en l'etapa que sigui, sempre tenen interès d'inversors". En aquesta línia, Istambul diu que "en aquests moments, en el puzle de l'emprenedoria, el finançament és una de les peces claus i més complicades, principalment en les fases inicials dels projectes en els quals encara no hi ha un recorregut que demostri l'evolució del negoci. En aquests casos, l'equip emprenedor, la il·lusió i la confiança en el projecte són vitals".

Alberto Gómez, per la seva part, aclareix que "si necessites finançament, fins que no la tanques al 100%, l'ansietat no te la treus, forma part de la idiosincràsia del model d'emprenedoria. No penso si hi ha més o menys diners, perquè pot ser molt frustrant estar pendent d'aquests moviments. Si a un inversor li agrada el teu projecte i li agrades tu, farà tot el possible per ser-hi, perquè ells tampoc no desitgen perdre's cap oportunitat." Per a Becerril, en el moment de buscar finançament també "impera la frustració", mentre que Camilleri agrega que "el mer creixement ja no és suficient per aixecar capital".

Es percep igual a Espanya que en altres països?

Es percep igual a Espanya que en altres països? La cofundadora del Grupo Autocines és rotunda i assegura que "per descomptat que no". "En altres llocs fora d'Espanya, el finançament alternatiu pesa molt més que el finançament bancari. En el nostre cas, el finançament bancari copa el 80% del sector financer, encara que l'evolució en els últims anys està sent molt positiva." Gómez, CEO i cofundador de MediaValue, matisa que "el que es busca ara són projectes rendibles. També veig que hi ha molt interès en projectes que han crescut moltíssim en usuaris o internacionalment, que tenen un ingrés recurrent, una pèrdua de clients molt baixa, o una innovació molt potent."

El cofundador d'All in biking explica que "pels contactes que hem desenvolupat fora d'Espanya, la mentalitat inversora és completament diferent als països anglosaxons. En aquest país es prioritza el resultat empresarial aconseguit a curt termini, mentre que en altres països s'aposta per la tecnologia desenvolupada o el model de negoci. Tenen ben clar que els resultats empresarials són la conseqüència d'apostar pels projectes i que puguin desenvolupar-se correctament abans de la recerca curtterminista dels beneficis. A Espanya no hi ha menor talent o capacitat que en altres països, al contrari, sinó que el que marca la diferència és el suport que aquestes start-ups reben en les seves fases inicials per part dels inversors".

Tejero critica que "Espanya sempre està un pas per darrere pel que fa al risc. No creem tendències, les seguim. En general, l'inversor espanyol necessita molts més números per finançar una operació, la qual cosa, d'una banda, és positiu perquè limiten el seu risc, però per un altre dona lloc a què moltes vegades deixen escapar les grans oportunitats perquè els costa invertir en etapes inicials".

Finalment, el General Partner de Lanai repica que "la situació és exactament igual a Espanya que en altres països". Posa com a exemple els Estats Units, on la inversió en rondes tardanes ha caigut un 50% en nombre de transaccions i la mida mitjana de ronda també s'ha desplomat un 50%. "De fet, Espanya sol seguir altres mercats i quan es va començar a reduir el ritme inversor als EUA, a Espanya començarem a veure aquesta reducció de 3 a 6 mesos més tard. Creiem que la reactivació, quan succeeixi, també començarà als EUA, i no serà fins al cap d'uns mesos quan tindrà lloc a Espanya", acaba.