El Tresor Públic espanyol celebrarà aquesta setmana les dues últimes subhastes de maig, i en elles oferirà als inversors lletres a tres i nou mesos, i bons i obligacions de l'Estat de quatre denominacions diferents de deute. La primera licitació se celebrarà dimarts, dia 16, i serà la de lletres a tres i nou mesos, mentre que la segona es durà a terme el dijous 18.

En aquesta última, el Tresor subhastarà bons a cinc anys, altres bons amb vida residual de dos anys, a més d'unes obligacions a vint anys, i altres amb una vida residual de cinc anys i dos mesos.

4.754 milions en lletres a sis i dotze mesos

L'última vegada que el Tresor va apel·lar al mercat va ser el passat dia 9, i en aquesta ocasió, va vendre 4.754 milions d'euros en lletres a sis i dotze mesos que, en ambdós casos, van sortir de nou a un interès més gran, després que el mes d'abril, es reduís la remuneració oferta als inversors. La demanda de la licitació va superar els 8.800 milions d'euros, i molta d'ella va provenir d'inversors particulars que, des de fa mesos, han elevat la demanda d'aquest tipus de deute davant de la rendibilitat que ofereixen a conseqüència de l'alça dels tipus d'interès.

En lletres a dotze mesos, el Tresor va vendre el passat 9 de maig 3.854 milions d'euros, i l'interès marginal aplicat va ser del 3,247%, superior al 3,169% del mes d'abril. D'altra banda, en lletres a sis mesos, l'import col·locat va ser de 900 milions d'euros. L'interès al qual va sortir aquest tipus de deute va ser del 3,143%, també superior al 3,005% del mes previ. La licitació de la setmana passada va ser la primera després que el Banc Central Europeu (BCE) emprengués una nova pujada dels tipus d'interès, aquesta vegada, de 25 punts bàsics. El BCE va frenar el ritme de pujades dels tipus, però no es va aturar, i va anunciar que els continuarà incrementant en els pròxims mesos.

7.600 milions d'euros en lletres

Segons les últimes dades del Banc d'Espanya, corresponents a febrer, les llars espanyoles acumulaven més de 7.600 milions d'euros en lletres de Tresor, davant els 1.826 milions del tancament de 2022, o els 16 milions del febrer de l'any passat.