La incertesa i els canvis sobtats, la sostenibilitat i la tecnologia, en especial amb el ràpid avenç de la Intel·ligència Artificial, marquen les necessitats d'un mercat laboral que no només valora les competències i els coneixements tècnics, sinó també les habilitats toves que permeten al treballador adaptar-se a diferents escenaris.

En aquest context, el portal de recerca d'ocupació i xarxa social de contactes professionals LinkedIn ha elaborat una llista amb les habilitats dures i toves més buscades al mercat laboral, servint-se de l'anàlisi de milions de llocs de treball publicats en els últims anys. Des d'ON ECONOMIA, a partir d'altres estudis consultats, completem aquesta llista amb altres aptituds que creiem que jugaran un paper clau en aquest 2024.

10 habilitats toves

El treball en equip és la primera habilitat tova destacada per LinkedIn en la seva llista. En un moment en què moltes feines hauran de reorganitzar-se i adaptar-se a la irrupció de la Intel·ligència Artificial, la cooperació entre persones i departaments serà més clau que mai, ja que aspectes com la productivitat, la sostenibilitat, la distribució o les relacions amb els clients no poden ser departaments estancs sense relació entre si.

En segon lloc, el portal destaca la comunicació, molt lligat al primer punt. La cooperació entre departaments i la implementació de noves tecnologies són impossibles si no existeix comunicació interna, però alhora l'expressió de la imatge de marca és impossible cap als consumidors si no es domina la comunicació a nivell extern.

La capacitat analítica, en un moment en què totes les empreses treballen amb dades, és el tercer element destacat per LinkedIn.

El lideratge, imprescindible per marcar el rumb de departaments i empreses, apareix al quart lloc. Encara que les empreses tendeixin a ser cada vegada més horitzontals i consultar les decisions sigui l'ideal, un bon lideratge és imprescindible per marcar un rumb i una política d'empresa.

En cinquè lloc, destaca la negociació, que tindrà un paper clau en els departaments de recursos humans en un moment en què hi ha sectors amb un alt nivell de vacants i per tant les empreses estan disposades a apujar sous. Però la negociació és també un procés intern del dia a dia a l'hora de decidir a quin ritme o de quina forma implementar les noves tecnologies, buscar el creixement o abordar nous mercats.

La resolució de problemes i la gestió són la sisena i setena aptitud destacades per LinkedIn, que en vuitè lloc destaca la planificació estratègica i en dècim, la presa de decisions.

L'adaptabilitat, en escenaris canviants tant pels bruscos cop de volant de l'economia (pujades de tipus, inflació, mesures del govern), com de la geopolítica (conflictes que afecten mercats o cadenes de subministraments) tanca la llista d'habilitats toves seleccionades per LInkedIn.

12 competències professionals

Ser flexible, líder o comunicatiu pot ser molt útil però de poc serveix si no es tenen els coneixements tècnics més demandats al mercat laboral. En aquest àmbit, la primera competència que destaca LinkedIn és la gestió de projectes. Cada vegada més, les empreses treballen per projectes i encàrrecs amb una durada determinada, que són clau per mantenir clients o ampliar-los i aquesta nova realitat requereix una gran capacitat per muntar equips o reestructurar els existents, planificar pressupostos i complir lliuraments.

L'atenció al client és la segona competència destacada per la xarxa social. Encara que sembli en ocasions una competència menor de professions sense formació, comercials i serveis d'atenció al client són la trinxera entre empreses i consumidors i és clau que la serietat, el coneixement i les competències es traslladin a aquests.

Les habilitats tecnològiques i sobretot informàtiques marquen la resta de la llista de competències demandades. L'SQL, llenguatge de consulta estructurat, és el primer que destaquen: es tracta del que s'utilitza per a administra i recuperar informació de sistemes de gestió de bases de dades relacionals.

En quart lloc, trobem un altre llenguatge informàtic, el Java, plataforma de programació utilitzada des dels anys 90.

Els coneixements d'enginyeria estan en cinquè lloc i les vendes, en sisè, mentre que en setè lloc torna a aparèixer un nou llenguatge de programació, aquest més senzill que Java i que viu un veritable boom en els últims anys: Python. Llenguatge estrella dels bootcamps de formació ràpida, Python és una revolució que ve permetent a persones sense grans coneixements previs endinsar-se i guanyar un sou amb la programació i el disseny de webs. També és un llenguatge complementari per a persones que no es dediquen a programació però que vulguin eventualment comprendre i modificar els webs i softwares del seu sector.

En novè lloc, l'estratègia empresarial és una competència molt demandada, en un moment en què moltes empreses hauran de decidir què fer amb temes tan transversals com la intel·ligència artificial, les vendes on-line o la sostenibilitat.

En desè lloc, el màrqueting, ja pràcticament del tot abocat a internet, les xarxes socials i el SEU, tanca la llista de Linkedin, a la que ON ECONOMIA afegeix tres competències que, segur, marcaran l'any 2024.

Encara que la Intel·ligència Artificial ve sent més comentada per les habilitats que reemplaçarà, també generarà nous llocs de treball i reconvertirà els existents. El domini de la tecnologia generativa serà clau per a nous copilots i també per introduir la tecnologia de manera encertada a cada sector i ocupació.

Els coneixements en sostenibilitat i economia circular seran clau tant per a empreses de qualsevol sector com per a agències especialitzades també el proper any, en el qual algunes grans empreses ja estan obligades a preparar una memòria i un pla de sostenibilitat. Com ser eficient energèticament, com reciclar i minimitzar impactes ambientals són decisions estratègiques que hauran d'anar acompmañadas de coneixements tècnics.

Finalment, les qüestions de governança, estretament i cada vegada més vinculades a la sostenibilitat, cobraran més importància amb la nova llei que obliga a les empreses a habilitar un canal de denúncies intern que permeti als treballadors denunciar de manera anònima casos de corrupció, assetjament i altres abusos o activitats il·lícites. A més, garantir la igualtat, la diversitat, la inclusió, el respecte, la salut mental i combatre l'assetjament són aspectes cada vegada més vigilats i importants per a les empreses.

La formació en biomedicina, farmàcia i medicina encara que fos d'aquesta llista, són també competències molt demandades al mercat laboral.