En el període 2017-2021, la producció mitjana mundial de vainilla sencera va ser de 6.961 tones, encapçalada per Madagascar, amb una aportació del 43,9%, seguit d'Indonèsia, amb el 23,4% i Mèxic, amb el 7,8%. Durant aquest període, els Estats Units van ser el principal mercat de consum, amb el 46% de participació, seguit de França, amb el 22,9% i Alemanya, amb el 8,5%.

Mèxic, per la seva part, va produir en el període 2017-2021 unes 546 tones de vainilla sencera mitjana, amb una taxa mitjana anual de creixement del 4,3%.