Prop de 7.900 famílies es van acollir el 2023 a les mesures d'alleujament hipotecari promogudes pel govern central, que permetien allargar el termini per fer front al préstec o demanar una moratòria de fins a dos anys, per suavitzar l'impacte de la pujada de l'euríbor.

Això suposa el 12% de les sol·licituds rebudes, que estarien al voltant de les 65.800, de les quals un 43%, unes 28.300, haurien estat rebutjats, en la majoria dels casos per no complir les condicions, i un 45%, unes 29.600, estarien encara pendents d'estudi, segons es desprèn de les dades publicades pel Banc d'Espanya.

Un any abans, el 2022, el nombre de famílies que s'havien acollit a les mesures d'alleujament antigues va ser de 1.350, amb la qual cosa en l'acumulat dels dos anys la xifra de beneficiaris s'acostaria als 9.250, molt lluny de l'objectiu del milió de famílies que es va fixar l'executiu el novembre de 2022.

El mateix Banc d'Espanya, que revela aquestes dades al seu Informe d'Estabilitat Financera publicat aquest dilluns, precisa que el volum d'operacions segueix sent contingut —malgrat l'augment "considerable" de 2022— gràcies al fet que la situació econòmica i l'ocupació ha anat millor del que s'esperava.

Famílies altament endeutades

De fet, això, unit a una millora de les rendes, explicaria que el percentatge de famílies altament endeutades, aquelles que destinen més del 40% de la seva renda al pagament de deutes, estigui en l'11,2% el 2023, "únicament" un augment de 0,7 punts percentuals des de 2020.

Tornant a les mesures d'alleujament hipotecari, les prop de 7.900 operacions concedides el 2023 equivalien a un volum de deute pendent de 907 milions d'euros, el 0,2% del saldo viu del crèdit a les llars, mentre que les 1.350 aprovacions d'un any abans es limitava a 135 milions.

Respecte a la qualitat creditícia de les operacions acollides a Codis de Bones Pràctiques, va empitjorar i un 46,9% corresponia a operacions reestructurades moroses, un 2,7% directament a moroses i un 26,3% en vigilància especial pel risc d'entrar en impagament.