Nombrosos autònoms estan rebent aquests dies cartes de les mútues d'accidents de treball, reclamant-los parteix o la totalitat de les prestacions que van cobrar durant el temps que va durar el confinament de 2020, segons denuncien les associacions ATA i Upta. Fonts de la Seguretat Social confirmen que dels 1,48 milions d'autònoms que van cobrar els ajuts en aquells dies, reconeguts com a "provisionals", només un 3%, uns 45.000, hauran de tornar part dels ajuts rebuts o fins i tot la totalitat, per no complir els requisits imposats per tenir dret a la prestació. Segons assenyalen en aquestes organitzacions, molts han optat per retornar els diners per a evitar-se la complicació que suposa els tràmits per a demostrar que complien les condicions per a rebre la prestació. Igual que en el cas de les empreses.

El 17 de març de 2020 es va publicar en el BOE el primer Reial decret amb mesures extraordinàries per afrontar els efectes de la covid. Per als autònoms es va aprovar la prestació extraordinària per cessament d'activitat de treballadors autònoms (Pecata), que permetia cobrar una ajuda equivalent al 70% de la base reguladora per la qual cotitzaven en el Reta. Per tenir dret a la prestació, es donaven dues condicions: o que el negoci havia de tancar en quedar legalment suspesa la seva activitat (per exemple, bars) o que, encara que no estigués legalment obligat a tancar, la seva activitat descendís en un "75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior". Per exemple, els taxistes. Després de la pandèmia, la reforma del Reta, també ha modificat el cessament d'activitat dels autònoms.

Fonts de l'associació d'autònoms ATA assenyalen que per cobrar la prestació, els professionals havien de presentar la sol·licitud abans de conèixer l'impacte real en els seus negocis. Per aquesta raó, el govern espanyol va suavitzar els controls i va concedir, de manera provisional, prestacions extraordinàries amb una declaració responsable. Però amb el compromís de demostrar-ho a posteriori i el Tribunal de Comptes ha exigit a la Seguretat Social que de forma exhaustiva es comprovin tots els diners públics invertits en aquesta prestació. A tal finalitat, les mútues col·laboradores de la Seguretat Social -responsables de la gestió i l'abonament de la prestació per cessament d'activitat dels autònoms- van revisar totes les prestacions concedides amb caràcter provisional, per confirmar quins eren correctes i quins no.

El setembre passat, l'associació de Mutuas d'Accidents de Treball (Amat) va anunciar que de prop del milió i mig de pecatas concedides de forma provisional entre el 14 de març i el 30 de juny (durada del confinament), gairebé 1,32 milions eren correctes. Tanmateix, a 166.357 (11,2% del total) autònoms se'ls va obrir un tràmit d'audiència perquè solucionessin errors o falta de documentació. A partir de setembre va començar a remetre'ls cartes perquè emplenessin els requisits i, d'ells, uns 120.000 van aprovar l'examen. Els altres 45.000 han hagut de tornar part o fins i tot la totalitat de la prestació abonada durant aquells dies, el cost total dels quals, segons Amat, es va elevar a 3.758,7 milions d'euros. I en aquests dies estan arribant les cartes reclamant les quantitats cobrades de més.

Encara que Amat va reconèixer que 20.000 rebrien, ja que havien cobrat per sota del que legalment tenien dret, perquè quan es van anar concedint les prestacions, les mútues no comptaven amb informació detallada de les cotitzacions de tots els que van sol·licitar la prestació.

Més termini

Des d'ATA i Upta han sol·licitat en una carta remesa aquest dilluns al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, que lidera Elma Saiz, que ampliï el termini de 10 dies a 30 dies perquè els autònoms puguin aportar la documentació justificativa del dret a les prestacions. El principal problema, segons les associacions, és poder demostrar en aquests 10 dies amb documents que els seus ingressos es van reduir almenys un 75%. Fonts del Ministeri declaren que els 10 dies s'ajusten a la legalitat per contestar als requisits.

Les associacions també demanen en la missiva la possibilitat de sol·licitar un ajornament o fraccionar el pagament fins i tot en 24 mesos, una vegada s'hagi determinat de forma definitiva les prestacions rebudes i les quotes (la Seguretat Social es va fer càrrec de les cotitzacions socials durant aquells mesos) indegudament bonificades. La Tresoreria permet un ajornament màxim de 5 anys en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social. Al llarg de dimarts, no han rebut resposta del ministeri, segons fonts de les associacions d'autònoms.

Noves comprovacions

De moment, les mútues han abordat el control dels autònoms que es van acollir al primer decret d'ajuts, el de març de 2020. Tanmateix, segons informen fonts d'Amat, s'han produït 19 modalitats diferents de prestacions extraordinàries de cessament d'activitat entre març, la proclamació del confinament fins al març de 2022. Cert que el que més efecte va tenir va ser el primer, encara que els diferents rebrots de la pandèmia van obligar que moltes comunitats autònomes adoptessin mesures restrictives a la mobilitat, que es van acompanyar de noves prestacions.

En la Seguretat Social comenten que, de moment, s'ha cobert el control els beneficiats del reial decret 8/2022 -dels quals uns 45.000 estan rebent aquests dies reclamacions econòmiques- i que les mútues han iniciat ja les actuacions de control sobre els acollits als reials decrets 24/2020, del 26 de juny, i 30/2020, del 29 de setembre. I posteriorment, vindran els aprovats posteriorment, encara que amb un volum molt inferior al milió i mig dels dies del confinament.