El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, que lidera Elma Saiz, vol canviar les regles del joc en la jubilació parcial: pretén prohibir que els treballadors que s'acullin a aquesta modalitat de jubilació (compaginen el treball en la seva empresa a jornada reduïda, amb el cobrament d'una pensió parcial) puguin concentrar durant el primer any la totalitat de les hores de treball compromeses amb la seva empresa, en comptes dels dos anys establerts, segons fonts coneixedores de la negociació entre la Seguretat Social i els agents socials. Aquestes fonts ressenyen que la jubilació parcial lligada al contracte de relleu que es negociarà no s'assemblarà a la modalitat que s'aplica als sectors de manufactures, especialment als fabricants d'automòbils, amb molts més avantatges que la modalitat ordinària.

No obstant això, els representants de la Seguretat Social a la taula han expressat aquest futur canvi de la jubilació parcial verbalment, ja que de moment només han presentat un esborrany del reglament que ha de desenvolupar l'article 206 de la Llei General de la Seguretat Social sobre jubilació anticipada per a activitats de risc, que també s'abordarà en aquest fòrum de diàleg social. Ambdós canvis van quedar pendents de la reforma de la Seguretat Social aprovada en l'anterior legislatura. En el cas de les condicions perquè una activitat sigui considerada perillosa, que ha de desenvolupar el futur reglament, han començat a parlar dels terminis i han deixat per a més tard els indicadors que hauran de complir-se perquè una activitat sigui considerada "excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat", segons aquestes mateixes fonts. Aquest dilluns es mantindrà una nova reunió de la taula per avançar en les contrapropostes a aquest esborrany des dels sindicats i les patronals.

Pensió i salari

La jubilació parcial consisteix que una persona pugui avançar dos anys la seva jubilació (als 63 o els 65 anys i sis mesos, en funció dels seus anys cotitzats). A canvi, el treballador haurà de seguir aquells dos anys en l'empresa, encara que a temps parcial amb una reducció que pot oscil·lar entre el 25% i el 75% de la seva jornada actual i, a més, l'empresa ha de contractar un nou empleat a través d'un contracte de relleu. Aquells dos anys el treballador rellevat compaginarà el salari reduït amb una pensió, també reduïda, fins que compleixi l'edat legal de jubilació, quan passarà a cobrar només la pensió ordinària.

L'any passat, 26.083 treballadors es van acollir a la jubilació parcial en la modalitat de relleu, ja que hi ha una segona modalitat, que no exigeix que l'empresa contracti una altra persona, però el treballador haver d'haver superat l'edat legal de jubilació, encara que residual, ja que només es van acollir 221 persones el 2023. Els primers cobraran un salari de 1.562 euros durant aquells dos anys, i els segons, 949 euros.

La reducció de la jornada ve determinada per les condicions laborals del nou empleat. El contracte de relleu permet jornada parcial o completa i durada temporal (pel temps que s'avança la jubilació del treball reemplaçat) o indefinit. Si el contracte és a temps parcial i temporal, la reducció de la jornada serà com a màxim del 25%; si és o parcial o temporal, s'eleva al 50% i si és a jornada completa i indefinit, la reducció de jornada pot arribar al 75%. L'actual norma permet que el treballador i l'empresa pactin la jornada que el jubilat ha d'exercir durant aquells dos anys amb certa flexibilitat, com concentrar les hores compromeses en diversos mesos a jornada completa, en comptes d'acudir cada dia de l'any a jornada reduïda.

Sentència del Suprem

Tanmateix, s'ha generalitzat la pràctica que el treballador i l'empresa pactin que totes les hores que li correspon treballar al llarg dels dos anys que dura la jubilació parcial, es concentrin en el primer. Així, si té una reducció del 50% de jornada, hauria de treballar sis mesos cada any (12 en total) i tres mesos (6 en total) si la seva reducció és del 25%. Però han anat més lluny i concentren aquells mesos el primer any a jornada completa i la resta del temps fins que arriba l'edat legal de jubilació, el treballador es queda a casa, encara que formalment cobra la pensió i el salari de l'empresa fins al final. Una pràctica que no agrada a la Seguretat Social, ja que entén que és un ús incorrecte de la jubilació parcial a fi d'avançar un any la jubilació sense que la pensió es redueixi. I no és menor, ja que avançar 12 mesos la jubilació suposa una minva entre el 4,75% i el 5,5% sobre la quantitat que correspondria a l'edat legal.

La Seguretat Social ha pledejat per evitar que empreses i assalariats concentrin el treball durant el primer any, tot i que amb poc èxit, perquè el Tribunal Suprem va considerar legal aquesta pràctica en una sentència de 2017. Per això, la nova ministra Sáiz ha posat sobre la taula el canvi de la redacció de l'article 206 per deixar clar la impossibilitat de concentrar la jornada de forma incorrecta. Una mesura que no agrada ni sindicats ni empresaris, ja que concentrar les hores compromeses durant el primer any és un reclam perquè els treballadors propers a la jubilació optin per compaginar salari i pensió.

Activitats penoses

Tanmateix, la Seguretat Social ha relegat la reforma de la jubilació parcial en favor del reglament que obri la porta que determinats treballadors d'activitats de risc puguin jubilar-se abans de temps sense que suposi una minva a la seva pensió. En l'actualitat ja hi ha 10 sectors que tenen aquest benefici, en ser considerades com a activitats penoses. El 2021, amb la primera part de la reforma laboral, es va establir la potestat del Ministeri de Seguretat Social de poder incloure com a penoses certes activitats, que no suposa necessàriament la totalitat dels treballadors d'aquesta empresa. Una mesura que s'allunya de l'objectiu del govern espanyol de reduir al màxim l'edat de jubilació.

Per exemple, en el cas dels bombers forestals, es jubilarien abans de l'edat legal les persones dedicades a apagar l'incendi, però no necessàriament el conductor dels vehicles. La reforma de 2021 estableix que en aquest tipus de sectors, l'empresa ha de prioritzar canviar l'acompliment del treballador amb funcions penoses, per llocs que no generin riscos. L'any passat, es van jubilar 9.103 persones pertanyents a les 10 activitats beneficiades amb jubilacions anticipades sense minva de pensió, 2.187 euros per 14 pagues, la més alta de totes les modalitats de jubilació.