Els aliments haurien pujat un 18,1% en els últims dotze mesos, en comptes del 16,6%, si no hi hagués 15 productes subvencionats amb descomptes en l'IVA, segons una estadística paral·lela que proporciona el propi Institut Nacional d'Estadística (INE). Igualment, gràcies a la mesura de la reducció de l'IVA l'índex general en termes anuals seria sis dècimes per sobre; és a dir, en el 6,6% en comptes del 6% que va comunicar aquest dimarts l'INE i la subjacent en el 7,8% en lloc del 7,6%. Tanmateix, l'estadística ja no permet esbrinar quant n'haurien pujat en termes mensuals respecte a gener aquests quinze productes si no s'hagués aplicat la mesura, ja que la comparació amb el primer mes de l'any ja es fa a impostos comptants i, per tant, amb la pujada de l'IVA ja en funcionament.

Encara que l'INE sí que permet esbrinar quina seria la pujada interanual d'aquests 15 productes si no existís la subvenció del Govern. Així, la reducció de l'IVA, després de dos mesos en vigor, ha col·locat l'oli d'oliva com l'aliment amb l'estalvi més important si es mesura respecte a febrer de 2022. Sense el descompte de l'IVA hauria pujat en dotze mesos un 39,5% i gràcies a la rebaixa, la pujada s'ha limitat al 33,5%, 6 punts percentuals (pp) d'estalvi. El de gira-sol es col·loca en segona posició, amb un estalvi del 5,8% gràcies a la mesura de l'IVA, encara que no es pot perdre de vista que el febrer de 2022 era un 27,3% més barat que en l'actualitat. En les llegum i hortalisses congelades, els consumidors s'han estalviat 5,5%, ja que la pujada s'ha reduït del 24,6% (sense la mesura) al 18,5% amb ella.

La llet és el quart aliment, entre els subvencionats, que més estalvi ha aportat la mesura, amb una rebaixa d'un 5,1% en la sencera i un 5% en la desnatada (molt més consumida). Amb tot, pugen en els últims dotze mesos un 33,2% i un 33,1% respectivament. Els ous són un 28% més cars que fa un any una vegada aplicat el descompte, però serien el 32,9% sense elles, 4,9 pp percentuals d'estalvi. Per sobre d'un 4% hi ha també les farines (4,8%), els llegums i hortalisses fresques (4,7%), l'arròs (4,6% d'estalvi), el formatge (4,5%), patates (4,1%) i les fruites fresques (4%).

Els aliments on la rebaixa ha estat més mesurada els encapçalen els llegums i hortalisses seques, doncs augmenten en dotze mesos un 15,2% i sense la mesura fiscal la pujada seria del 16,1%, amb un impacte limitat del 0,9%. Una mica millor, amb un 3,5% d'estalvi s'han col·locat el pa, que tot i així pugen en dotze mesos un 13,2% i les pastes, un altre 3,5% d'estalvi un sobre cost de l'11,4% gràcies a la reducció de l'IVA.

Els 15 productes escollits suposen un terç llarg (el 34,6%) del total de la cistella de la compra dels aliments d'una família mitjana espanyola, segons les dades de l'Enquesta de Pressupostos Familiars realitzada per l'INE. Doncs la rebaixa de l'IVA implica que l'estalvi conjunt dels 15 productes suposa el 9,6% a la cistella de la compra de febrer. D'altra banda, tenint en compte que els aliments sumen el 19,6% del total del pressupost anual d'una llar, els aliments subvencionats sumen el 6,7% de la despesa total d'una família.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que l'INE ha reduït des de l'1 de gener el pes dels aliments sobre el total del pressupost anual d'una família, en concret 3 punts percentuals, ja que el 2022, segons els càlculs d'Estadística, una família mitjana dedicava als aliments el 22,6% del total de les seves despeses i el 2023 el 19,6%. Per partides, el transport és la següent, ja que es queda amb el 13,8% del pressupost família, els restaurants i hotels, el 13,2%, i l'habitatge el 12,7%. Però si els dos primers han augmentat la seva proporció sobre el total de la despesa familiar, baixa el pes de la segona que inclou la llum i a l'aigua, a més de la hipoteca o el lloguer.

Mesura molt criticada

Des de l'1 de gener, el Govern ha reduït un 4% de l'IVA (ha suprimit el tipus superreduït) de l'arròs, la farina, el pa, la llet, el formatge els ous les fruites, els llegums i les patates i un 5% (ha baixat el tipus reduït del 10% al 5%) per als olis i les pastes. La mesura s'ha acompanyat amb un xec de 200 euros que es cobrarà de cop per a les famílies amb ingressos inferiors als 27.000 euros i un patrimoni per sota dels 47.000 descomptant el cotxe.

El suport directe a les famílies ha estat ben acollida pels experts i en l'àmbit polític, tanmateix, la reducció de l'IVA ha tingut molts detractors entre els experts que entenen que l'impacte es produeix en un primer moment i després es queda congelat, fins i tot probablement amb el temps vagi desapareixent l'estalvi. A més, el poc impacte en la reducció dels preus ha fet que Unidas Podemos i altres socis de Govern com ERC i EH Bildu hagin sol·licitat noves mesurades, especialment la imposició d'una cistella de la compra a preus mesurats a la grans distribuïdores.