El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha revelat que actualment els autònoms tenen invertits uns 20.000 milions d'euros en plans de pensions individuals. L'objectiu del ministre és aconseguir que els actuals partícips d'aquests fons transfereixin el màxim d'aquest capital cap als plans de pensions d'ocupació simplificats que el Govern ha creat fa alguna cosa menys d'un any i que tenen com a principal avantatge -davant els individuals- una desgravació fiscal més gran. Encara que, per descomptat, també pretén que nous autònoms se sumin als plans de pensions d'ocupació, complementaris als públics.

Fins a la nova llei, els autònoms no tenien manera d'adherir-se als plans de pensions d'ocupació, que estaven circumscrits a les empreses que realitzen aportacions extraordinàries per a la jubilació dels seus empleats a través dels plans d'ocupació. Tanmateix, la nova llei de plans de pensions d'ocupació simplificats -que cregui aquesta nova modalitat- ha obert la porta a què les associacions d'autònoms creïn plans de pensions perquè s'apuntin els autònoms que ho desitgin. En aquest sentit, Upta ha firmat aquest dilluns, en presència del ministre Escrivá, un acord amb el Banc Sabadell, per gestionar un nou pla l'objectiu del qual és captar en els dotze mesos vinents 100.000 autònoms, segons ha explicat el seu president, Eduardo Abad.

Abad ha destacat la importància que suposa que les inversions, que seran proposades pels tècnics del Banc Sabadell, siguin aprovades per una comissió de control en la qual hi haurà gent de la divisió de plans de pensions de l'entitat financera, però també membres de l'associació d'autònoms. A més dels beneficis fiscals, Abad ha assenyalat que les comissions de gestió que pagaran els autònoms seran del 0,5%, ostensiblement menors. Fonts del Sabadell han explicat que, de mitjana, les comissions dels plans individuals ronden entre l'1,6% i el 2%, encara que les que es cobren en els plans d'ocupació són més baixes, encara que els autònoms estan fora d'aquests últims.

Això significa que aquells que optessin per canviar els seus fons d'un pla individual, a partir d'octubre, quan sigui actiu el nou pla d'Upta-Sabadell, ja tindrien garantida la diferència per la comissió que reportaria ja una rendibilitat assegurada entre l'1% i l'1,5%. Encara que des del banc matisen que es tracta d'una "rendibilitat objectiva", és a dir, prevista, ja que mai no es garanteix la rendibilitat. De fet, com que parteixen d'una menor comissió, la rendibilitat anual, podria elevar-se al 2,5%-3,5% en funció de la gestió del pla. I des de Banc Sabadell ressalten que els seus fons han estat considerats com els millors plans de pensions de cicle de vida.

Això significa que la inversió dels partícips es modula en funció de l'edat, ja que el capital dels més grans es destina a actius més conservadors, ja que l'objectiu a prop de la jubilació és garantir el capital, i no tant maximitzar la rendibilitat. Eduardo Abad ha assenyalat que amb captar el 5% dels 20.000 milions -1.000 milions- que els autònoms tenen invertits en els fons de pensions individuals haurien aconseguit els seus objectius. A favor seu tenen els beneficis fiscals. El president d'Upta ha recordat que la pensió mitjana d'un autònom és de 825 euros, davant els 1.250 euros d'un assalariat.

Beneficis fiscals

El Govern de Pedro Sánchez ha minvat considerablement la bonificació fiscal dels plans de pensions individuals, ja que primer va limitar les aportacions màximes anuals des de 8.000 euros a 2.000 i, a partir de 2022, les va reduir a 1.500 euros. Tanmateix, en els plans de pensions d'ocupació simplificats -que són complementaris als públics derivats de la cotització al DESAFIA- s'eleva a 5.750 euros anuals o un 30% màxim dels seus ingressos que es resten de la base impositiva en l'IRPF. Per aquesta raó, a més renda del treball, més desgravació. Així, si un autònom que tributa per una renda anual de 20.500 euros – el seu tipus marginal és del 30%-, si s'aplica el màxim d'aportació del 30% dels seus ingressos podria desgravar-se un màxim de 6.833 euros, però en estar topat, només podrà aportar al pla 5.750 euros a l'any. En aquest cas, en comptes de tributar per 20.500 euros, ho farà per 14.750 euros (20.500 – 5.750), per la qual cosa s'estalviaria 1.750 euros en la seva declaració de la Renda (5.750 euros al tipus marginal del 30%).

Tanmateix, si els seus ingressos anuals fossin de 45.000 euros, podria desgravar-se igualment com a màxim 5.750 euros, però el seu tipus marginal s'eleva al 37%. Per tant, el seu estalvi serà de 2.127,5 euros (5.750 al tipus marginal del 37%). En qualsevol dels dos casos, molt superior al que es desgraven en els plans individuals: 450 euros amb uns ingressos de 20.500 euros anuals i 555 euros per a 40.500 euros.

El pla de pensions d'ocupació simplificat d'Upta se suma al que ja ha posat en marxa ATA, una altra associació d'autònoms, la gestió de la qual ha contractat amb VidaCaixa i, encara que es va firmar el juliol de l'any passat, ja està actiu des de febrer. Tant el d'Upta com el d'ATA estan oberts a qualsevol autònom sense necessitat d'estar associats a alguna de les dues organitzacions d'autònoms.