Atès el problema d'accessibilitat al mercat de l'habitatge que presenta Espanya i l'escassetat de recursos públics, l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE) ha advocat per promoure el lloguer assequible de la mà del sector privat i deixar de "demonitzar-lo". Els experts advoquen per fomentar la promoció d'habitatge de lloguer social assequible en lloc de la fórmula d'habitatge protegit en règim de propietat, que "només resol la situació d'una família", ha explicat el president de l'IEE, Íñigo Fernández de Mesa. Per això, l'institut ha llançat una proposta dins del marc de la col·laboració publicoprivada: ha instat al govern espanyol a mobilitzar els habitatges en propietat ja existents en mans de petits propietaris i de grans tenidors -fons d'inversió, entitats de gestió d'actius, fons de capital risc i fons de titulització d'actius- perquè, mitjançant la seva cessió, passin a ser habitatges de lloguer. Amb aquest model, es buscaria la cessió en arrendament per un termini mínim de l'ordre de 25 anys dels habitatges de titularitat dels grans tenidors que s'acollissin al programa, a les comunitats autònomes on raguin, per al seu sotsarrendament com a habitatge assequible, a un preu inferior en una quantia que podria ser menor en un mínim d'un 20% al qual resulti de l'índex de referència del preu de lloguer d'habitatge a què es refereix la normativa corresponent, o a l'autonòmic que resulta d'aplicació.

Des de l'institut s'apunta que a Espanya només el 2,5% del parc és de lloguer social, tres vegades menys que a la mitjana europea (9%) i molt lluny del 30% que representa als Països Baixos. El president de l'IEE ha afirmat que l'anunci realitzat pel govern espanyol de construir 184.000 habitatges socials en els quatre anys que venen de legislatura és un objectiu "molt ambiciós" i que, tenint en compte que en l'actualitat l'obra nova en règim lliure a penes no assoleix els 100.000 habitatges, això suposaria construir, 46.000 habitatges socials a l'any, que és la meitat del que les empreses privades executen. Es tracta d'un pla "tremendament ambiciós" per passar d'un parc públic d'habitatge de l'1,6% actual al 20% respecte al total de llars en els pròxims 20 anys, un altre objectiu marcat per l'actual govern espanyol, que no podrà dur a terme sense la col·laboració del sector privat, segons l'IEE.

A l'estudi La col·laboració publicoprivada i el repte de l'habitatge, presentat aquest dilluns, l'institut ha carregat contra el control de preus dels lloguers, la sobreregulació o les moratòries de desnonament, que entén que són les que són darrere de l'escassetat d'oferta d'habitatge de lloguer que presenta, Espanya, ha informat Efe. Segons ha assenyalat el seu president, Íñigo Fernández de Mesa, el control del lloguer és ineficient i contraproduent per millorar l'accés al mercat del lloguer, ja que provoca que centenars de milers de propietaris individuals retirin els seus pisos del mercat, reduint l'oferta, augmentant el preu i discriminant els col·lectius més vulnerables que es pretenia afavorir.

Una altra de les apostes del president de l'IEE depèn de posar més terra públic o privat per a lloguers. En el cas del sòl públic, Fernández ha defensat posar-lo en règim de concessió per a lloguer social, on el sector privat construeixi i gestioni el lloguer al preu que es marqui, perquè, al cap de "25 o 30 anys de concessió", aquests habitatges de lloguer reverteixin al sector privat. Els experts han mostrat el seu suport a què sigui el sector privat el que aporti terra per a habitatges assequibles i que el sector públic estableixi els incentius, sigui a través de preus garantits o avals per establir lloguers assequibles. "En definitiva, crec que tenim un repte a Espanya d'aposta al mercat d'habitatges en lloguers assequibles. En els últims anys, les mesures han estat desincentivar per part del sector privat l'aposta al mercat d'habitatges de lloguer perquè s'ha penalitzat molt. El que apostem és anar en direcció contrària, és a dir, incentivar", ha recalcat.