L'Agència Tributària posarà el focus de la lluita contra el frau al sector de la rehabilitació i reformes d'immobles, en el programari que permet als comerciants ocultar part dels seus ingressos i a perseguir les criptomonedes, segons es recull en el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a 2023 publicat aquest dilluns al BOE. Igualment, s'impulsarà el control sobre ciutadans residents a Espanya que en comptes de declarar l'IRPF ho fan a través d'un impost especial, el de la renda de no residents que, segons Hisenda, de vegades utilitzen per "rebaixar artificialment la seva factura fiscal", ja que a més de comptar amb tipus impositius més baixos que a l'IRPF, tributen únicament a Espanya per la renda generada al país, en lloc de declarar tota la seva renda mundial. Però també, dins de l'àmbit nacional, es perseguirà els contribuents que simulin residir en certes comunitats autònomes per reduir el pagament d'impostos.

Criptomonedes

Les directrius que marcaran l'actuació de la Inspecció fiscal posen èmfasi en la investigació de l'ús de les monedes virtuals i aquest any se subratlla la intenció de l'Àrea de Recaptació de potenciar les actuacions de localització de criptoactius susceptibles d'embargament. També actuarà el Servei de Vigilància Duanera amb un pla d'investigació associat a l'ocupació de criptomonedes en l'àmbit de l'economia digital amb la finalitat de detectar elements patrimonials l'origen dels quals pugui estar vinculat a activitats criminals, segons informa Hisenda.

També estableix un reforç en el control dels titulars d'activitats econòmiques que fan ús dels denominats "pagaments virtuals", i específicament amb l'ús de mètodes electrònics de pagament establerts a l'estranger a través d'entitats que no participen de les obligacions nacionals de subministrament d'informació financera. A tal finalitat, l'Agència Tributària es bolcarà a obtenir informació, emparant-se en la normativa de la UE, sobre pagaments digitals realitzats a través d'entitats o aplicacions la seu social del quals i servidors estiguin establerts a l'estranger.

Economia submergida

Un any més, la Inspecció reforçarà el control de certes activitats econòmiques que podrien concentrar més índexs de frau. Així, s'impulsaran les tradicionals visites o "pentinats" fiscals en relació amb múltiples sectors, encara que aquest any es focalitzaran especialment en les activitats relacionades amb la construcció, rehabilitació i reformes d'immobles. Igualment, a fi d'elevar les bases de cotització de certs sectors, l'Agència Tributària, en el marc de la nova normativa sobre prohibició del programari d'ocultació de vendes, desplegarà plans específics enfocats a la identificació de les eines de programari de gestió i comptabilitat utilitzades per comerços i empreses, així com a verificar que els programes informàtics compleixen la normativa. Fonts de la Inspecció Fiscal alerten a ON ECONOMIA que alguns d'aquests programaris permeten ocultar el 30% de les vendes que no deixen empremta a les caixes enregistradores, que afecta tant el frau en l'IVA, com a l'IRPF.

Residències fictícies

El Pla de Control Tributari 2023 publicat aquest dilluns al BOE incideix en la necessitat de mantenir l'activitat de control en els supòsits de simulació de residència, tant en aquells contribuents que eludeixen fer la seva tributació a través de l'impost de la renda de no residents, com aquells que simulen residència en altres comunitats autònomes diferents de la real, així com en l'explotació de la informació disponible sobre titulars reals de societats opaques amb immobles residencials d'alt nivell. De la mateixa manera, s'executaran plans específics en relació amb la titularitat indirecta d'immobles per part de no residents, a efectes de la seva correcta imposició patrimonial.

En aquest sentit, des d'Hisenda assenyalen que es mantindrà el focus en la identificació d'estructures i pautes de comportament que es beneficiïn indegudament de "la baixa fiscalitat de determinats territoris, règims fiscals o estructures", i que siguin estats o puguin ser replicades o estandarditzades per al seu ús per part d'una pluralitat de contribuents.

Nous impostos

L'Agència Tributària posarà en marxa aquest any sistemes de control per als dos nous gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, així com l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. L'Agència assumirà, per tant, les competències d'exacció, gestió, comprovació i recaptació respecte d'aquests dos gravàmens temporals, malgrat tractar-se d'una "prestació patrimonial de caràcter públic no tributari" i no un impost en la seva concepció jurídica, i controlarà l'impost temporal de grans fortunes, que a diferència de l'impost de patrimoni és de competència estatal

Informació i assistència

El pla contra el frau d'aquest any també preveu una millora de servei als contribuents als quals s'oferirà una carta completa dels serveis que presta l'Agència Tributària i els canals d'assistència disponibles per a cada un d'ells. La carta de serveis vindrà acompanyada d'una nova aplicació de cita prèvia en seu electrònica que utilitzarà un llenguatge més comprensible. Però també es potenciarà l'atenció presencial a les persones grans o les que afectades per la fractura digital.

Dins de l'àmbit de la prevenció del frau, continua l'objectiu de reduir el número de no declarants de l'IRPF mitjançant campanyes d'avisos durant el període de declaració, o la realització d'un control primerenc a l'entrada de nous contribuents al cens tributari i, en particular, quan es tracti d'entitats controlades de manera efectiva per contribuents amb "conductes tributàries reprotxables en el passat", sobre els quals es pretén realitzar un seguiment per prevenir possibles incompliments tributaris futurs.