El nou impost de solidaritat, que ha de complementar l'actual impost de patrimoni, neix amb dues premisses: la primera, que s'aplicarà en les 17 comunitats autònomes i la segona, que mai no es podrà transferir a les autonomies. Respecte a la primera, la que diu que s'aplicarà a tot el territori de l'Estat, no deixa de ser un acte voluntariós del Govern d'Espanya, ja que cal veure què passarà al País Basc i Navarra, segons explica el catedràtic d'Hisenda Pública del País Basc, Ignacio Zubiri. A la resta de territoris tots els residents que superin els 3 milions de patrimoni estaran obligats a presentar la liquidació de l'impost de solidaritat, sense importar que ja declarin l'impost de patrimoni en les seves respectives comunitats. El que no implica que hagin de desemborsar diners pel nou impost en tots els casos: això dependrà de com estigui configurat l'actual impost de patrimoni en cada comunitat autònoma. ON ECONOMIA explica quant hauran de pagar els afectats a cada comunitat autònoma, segons el patrimoni que declarin.

Perquè encara que hagin de tributar pels dos impostos, el nou, conegut com a impost als "rics" o de les "grans fortunes", només es pagarà si la quota resultant de la liquidació és superior a la que han hagut d'abonar pel de patrimoni, ja que es compensen. En cas que la quota de l'impost de solidaritat sigui superior a la quota per l'impost de patrimoni, s'haurà de pagar, d'una banda, l'impost de patrimoni a la Hisenda autonòmica i, per l'altra, la diferència a la Hisenda estatal per l'impost de solidaritat. I aquí és on poden sorgir els dubtes de qui haurà de pagar el nou tribut dels rics, perquè l'impost de patrimoni té grans variacions entre uns territoris i altres. On no hi ha dubte és a les comunitats de Madrid i Andalusia, que, com que no paguen res per patrimoni, estaran obligats a abonar la totalitat de la quota que els surti en el nou impost de solidaritat. Cosa que pot oscil·lar des dels 17.000 euros per a patrimonis entre 3 i 4 milions d'euros, als 17,3 milions per a grans patrimonis entre 400 i 500 milions.

Per evitar la temptació que altres comunitats autònomes, com ja ha anunciat Múrcia, emulin aquests dos governs populars, el Govern d'Espanya es quedarà amb els recursos que s'obtinguin amb l'impost de solidaritat, fent perdre a les hisendes autonòmiques els fons que recapten ja per l'impost de patrimoni. Una pèrdua de recursos que no aconseguirà protegir els grans patrimonis residents als seus territoris com fan actualment amb l'impost de patrimoni.

Recaptació similar

Els tipus que s'apliquen en l'impost de patrimoni a l'Aragó, Canàries, Castella-La Manxa, Castella i Lleó i La Rioja són idèntics als que s'aplicaran en el nou impost. Per tant, a causa de les diferències entre ambdues figures impositives, tindran unes quotes superiors per l'impost de patrimoni que per l'impost de solidaritat i, encara que els residents d'aquests territoris hauran de presentar declaració pel nou impost, no hauran de desemborsar ni un sol euro. La quota final per l'impost de patrimoni és 31.500 euros superior en tots els trams de patrimoni.

Un cas diferent són les comunitats on els tipus aplicats actualment en l'impost de patrimoni són diferents dels que fixa la llei que regula aquest impost i que poden ser modificats segons convingui per cada govern autonòmic. Entre aquests territoris hi ha dos grups en funció dels seus tipus de gravamen. Al primer hi ha Extremadura, Balears i la Comunitat Valenciana, els tipus de les quals són superiors als estatals, la qual cosa fa que les quotes en els seus actuals impostos de patrimoni siguin superiors a les que hauran de pagar pel nou de solidaritat. A les Balears suposa que una persona d'11 milions abonarà 106.000 euros més que un resident de Madrid o Andalusia; a la Comunitat Valenciana gairebé 77.000 euros i a Extremadura, la que més tipus de gravamen aplica, ho superarà en 123.000 euros. En aquestes tres regions, en tots els trams de patrimoni surt a pagar més. Per tant, igual que les comunitats autonòmiques anteriors, no hauran d'abonar un suplement per l'impost de solidaritat.

Suplement a Catalunya a partir de 16,5 milions

El segon grup el configuren Astúries, Cantàbria, Catalunya, la Regió de Múrcia i Galícia, on els tipus de gravamen que s'apliquen en l'impost de patrimoni són inferiors als establerts en la norma que regula aquest impost, per la qual cosa els contribuents es veuran obligats a abonar un suplement per l'impost de solidaritat. Igual com els madrilenys i els andalusos, hi ha suplement en relació a l'actual impost de patrimoni. Tanmateix, no serà així en tots els trams de patrimoni: en els més baixos, la quota a pagar per l'impost de patrimoni compensarà el que els surt a tributar pel nou impost de solidaritat. El límit a partir de quin tram de patrimoni hauran d'abonar part en l'impost de solidaritat varia en cadascuna d'aquestes comunitats autònomes.

Els més mal parats seran els gallecs, ja que tenen actualment una bonificació del 25% de la quota en l'impost de patrimoni —un 50% l'any vinent—, la qual cosa implica que tot el que s'estan estalviant en aquest impost ho hauran de pagar pel nou de solidaritat. Segons els càlculs d'ON ECONOMIA, en aquesta comunitat hauran de pagar un complement pel nou impost a partir de 14 milions d'euros. En aquest cas, l'excés d'aportació serà de 1.600 euros que s'enfila a 111.500 per a qui tingui un patrimoni de 25 milions d'euros.

Els segons més perjudicats pel nou tribut són els catalans, ja que hauran d'afrontar un complement de 3.000 euros aquelles persones el patrimoni de les quals superi els 16,5 milions d'euros, que s'elevarà a 66.000 euros en el cas dels patrimonis de 25 milions. Després d'ells, els asturians hauran de fer front a ambdós impostos des de 23,5 milions d'euros, 1.600 euros en aquest tram i 9.000 euros en 25 milions de patrimoni. Els residents de la Regió de Múrcia, que podria sumar-se l'any vinent als de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia en una bonificació total, avui dia hauran de pagar una part en l'impost de solidaritat a partir de 25 milions d'euros. Finalment, a Cantàbria el suplement l'abonaran aquells residents el patrimoni dels quals superi els 26 milions d'euros.