Cada llengua té una manera particular a l'hora de formular certes nocions i idees. Però aquestes expressions pròpies, a poc a poc, es poden veure contaminades per una altra llengua si els parlants hi tenen molt de contacte. Aquesta influència pot fer que una frase estigui formada de cap a peus per paraules totalment genuïnes, però que la construcció en conjunt resulti impròpia i, per tant, incorrecta.

En català podem veure aquest fenomen d'una manera molt clara en l'expressió de la probabilitat, perquè no s’indica de la mateixa manera que en castellà. Per posar un exemple, no fem servir el verb en futur a l'hora de comunicar una idea que no sabem si és certa en el present, construïm aquesta idea a partir del verb deure més l'infinitiu. Però aquest no és l'únic error freqüent a l'hora d'expressar una suposició. 

Posa't a prova!