El nombre d'emprenedors s'ha multiplicat a Espanya, però la incorporació de dones a l'ecosistema avança més lentament. "La mentalitat empresarial ha anat guanyant terreny a la cultura espanyola i, encara que continuem estant per darrere d'altres països, hi ha menys recel de cara a l'emprenedoria i cada vegada més persones se senten atretes per la idea de crear el seu propi negoci. Aquest canvi d'actitud s'ha traduït en un augment significatiu en el nombre de start-ups i emprenedors a tot Espanya", explica Ignacio Guasch, director de Negocis i Scouting de Oryon Universal, firma de consultoria empresarial, inversió i M&A que acompanya empreses amb alt potencial de creixement perquè arribin al següent nivell en el seu desenvolupament.

Guasch afegeix que "abans existia cert estigma associat al fracàs empresarial, la qual cosa dissuadia moltes persones d'iniciar els seus propis negocis. Per contra, en l'actualitat, s'ha produït un canvi de paradigma que valora la iniciativa, la independència i la possibilitat de desenvolupament professional per sobre de l'estabilitat laboral i que afronta el risc com una forma d'aprenentatge i creixement personal, la qual cosa ha portat a una acceptació més gran i suport cap als emprenedors". 

Perfil de l'emprenedor a Espanya

Des d'Oryon Universal han traçat el perfil de l'emprenedor espanyol i les qualitats més repetides. L'anàlisi dibuixa un home de 35 a 44 anys com el perfil de l'emprenedor més repetit, seguit dels segments de 55 a 64 anys (22%), el de 25 a 34 anys (21%) i el de 45 a 54 anys (20%). A més, és una persona formada: un 50% d'ells té estudis universitaris i entre un 20 i un 25% té a més estudis de postgrau, principalment vinculats a les carreres tècniques o a les ciències, la tecnologia, l'enginyeria o les matemàtiques (les anomenades STEM, per les seves sigles en anglès).

D'altra banda, sol tenir una experiència laboral prèvia al sector. "L'emprenedor espanyol té una experiència pràctica al seu sector i formació sòlida, que es decideix a emprendre quan està en el millor moment de la seva carrera professional", afirma Coque Parellada, mànager de Scouting.

El paper de la dona en l'emprenedoria

Pel que fa a les dones, el sector femení cada vegada es fa un lloc més gran al món de l'emprenedoria. Tanmateix, només hi ha un 20% de dones emprenedores davant el 80% d'homes que decideixen posar en marxa un projecte. Segons l'informe, el perfil d'aquesta dona és variat i està en constant canvi. Tenen entre 35 i 44 anys i solen dur a terme diversos projectes d'emprenedoria alhora.

Des d'Oryon Universal apunten que "la nostra experiència mostra que les emprenedores tendeixen a caracteritzar-se per una alta formació acadèmica i lideren empreses innovadores en tecnologia, amb un enfocament social i mediambientalment responsable." Coque Parellada assenyala que "malgrat els desafiaments existents, l'emprenedoria femenina està impulsant l'ecosistema emprenedor a Espanya, amb plans de negoci més sòlids i una taxa més baixa d'empreses fallides". 

Respecte a les raons que fan de l'emprenedoria una tasca difícil, des d'Oryon Universal assenyalen la falta de caixa com el principal escull. Així, projectes amb sentit, però sense suport financer, acaben per tancar en una xifra que s'estima entorn del 90%. És el que en l'argot del sector s'identifica com la temuda "vall de la mort", que succeeix quan s'esgoten els fons.