El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest dimarts a les primeres 18 start-ups que formaran part del Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora d'Espanya dedicada a la Logística 4.0. El projecte té l'objectiu d'impulsar les iniciatives més innovadores en l'aplicació de noves tecnologies de la Indústria 4.0 com la fabricació additiva, la robòtica i automatització, l'Internet de les Coses (IoT), el Big Data, la fotònica, ERP i intel·ligència artificial, a la cadena de valor del sector logístic.

Blanca Sorigué, directora del CZFB, ha afirmat durant la presentació de les firmes emergents en el 4YFN que "amb aquest tipus d'iniciatives, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona es consolida com un dels principals motors de la nova economia digital europea". En aquest sentit, ha recordat que el projecte compta amb el suport de la Fundació Incyde i els Fons Feder.

Segons ha informat Sorigué, les 18 empreses emergents comptaran amb un pressupost d'entre 10.000 euros i 30.000 euros, equipaments d'"última generació", serveis de mentoria, assessorament i formació. L'objectiu de la plataforma és acollir les 25 start-ups més atractives i amb més potencial del sector logístic al llarg de l'any.

Start-ups Zona Franca

Start-ups Zona Franca

Start-ups catalanes

Cofelvring (Barcelona): infraestructura logística en forma d'anell bidireccional que alimenta de forma contínua i automàtica l'entorn logístic i industrial preexistent. Aquesta firma emergent té l'objectiu de formar part de Logistics 4.0 Incubator per "gaudir dels diferents serveis que ofereix".

Gandolapp (Barcelona): acompanyant virtual dirigit als conductors de camions que optimitza l'experiència laboral en cabina. L'empresa catalana vol incorporar la intel·ligència artificial per millorar la seva experiència i afegir una predictibilitat més gran.

Jotavirtual (Barcelona): realitat augmentada per millorar la navegació a grans magatzems i grans superfícies. El seu objectiu és aprofitar els serveis de mentoria i assessorament financer que els ofereix la incubadora.

Mouters (Barcelona): solucions de mobilitat sostenible per a empreses a través de la venda i rènting de vehicles especialitzats en el repartiment i l'última milla i d'un programari de traçabilitat de vehicles.

Smart Point (Barcelona): fabricació de taquilles intel·ligents per a punts de recollida. La idea és utilitzar la impressió 3D per realitzar les primeres sèries de prototips dels motlles d'injecció. En una segona fase del projecte, volen robotitzar els lliuraments i utilitzar la sensòria per millorar el procés.

Innporting (Celdrà): plataforma tecnològica (marketplace i SaaS) que connecta les empreses exportadores i importadores amb les de transport per optimitzar la seva operativa. Requereixen incrementar la seva infraestructura de servidors i millorar les seves funcionalitats potenciant el Machine Learning i la intel·ligència artificial.

Nabla Visió (Gavà): solucions a mida de percepció 3D en temps real per millorar el rendiment dels algoritmes de visió artificial (integra sensors amb càmeres i dispositius 3D). L'objectiu del negoci és implementar un sistema de visió intel·ligent que permeti el processament de les imatges i la seva interpretació per facilitar la presa de decisions al magatzem en temps real.

Aldora Tech (Sabadell): serveis de transport aeris amb drons d'última milla. Des d'aquesta start-up volen implementar la fabricació additiva (impressió 3D) en el seu projecte per a redissenys, benchmark de materials, certificació de components o per als estudis mecànics i topològics, entre d'altres.

Bikelogic (Sant Cugat): cooperativa de cicle logística d'última milla. L'empresa vol desenvolupar un programari amb intel·ligència artificial que agrupi les expedicions dels diferents operadors logístics i optimitzi les rutes combinades d'acord amb certs condicionants específics.

Ecodeliver (Viladecans): paqueteria compartida, s'aprofita la ruta d'un individu amb espai lliure al seu vehicle per al transport de mercaderies.

Start ups Zona Franca
Start-ups Zona Franca

Start-ups espanyoles

Transmart (Almeria): plataforma de digitalització dels processos del transport a la cadena logística. Han d'ampliar les seves capacitats en intel·ligència artificial per potenciar la seva plataforma i augmentar les aptituds de predicció.

Last Mile (Madrid): optimització de càrregues i rutes. Han de desenvolupar un data space i connectar-lo amb l'ecosistema europeu comú, nodrir-lo d'informació i crear un reposador obert.

Usyncro (Madrid): tecnologia blockchain per realitzar de forma eficient i segura transaccions comercials a escala internacional. L'objectiu és desenvolupar un sistema mitjançant la intel·ligència artificial que permeti la lectura de documentació i optimització de processos, evitant errors i correus electrònics.

Tuklo (Madrid): plataforma que ofereix solucions logístiques i integracions (gestions d'inventari, OMS, WMS, ERP, ecommerce...) a partir d'un sistema API. El repte és afegir a la seva plataforma una part de control i gestió de magatzems i necessiten suport per investigar quines solucions existeixen al mercat, a més de propostes de millora per al seu SaaS actual.

Bleecker (Múrcia): sistema per identificar i realitzar seguiment de les mercaderies a través de la visió artificial i de la intel·ligència artificial. Necessiten una maquinària a mida i desenvolupar la seva pròpia càmera per llegir els codis del sistema i que executi algoritmes de descodificació.

Enkitek (Sant Sebastià): automatització de processos de cultiu en jardins verticals. Per a una optimització més gran del procés, la idea és integrar la robotització per manipular les plantes.

Estoko Logistics (Viladecans, Barcelona): interconnecten empreses que necessiten espais flexibles d'emmagatzemament o de distribució d'última milla amb altres que disposen d'un excés de capacitat d'emmagatzemament sense utilitzar. La idea és optimitzar l'obertura de magatzems, noves ubicacions i aprofitar nous espais ja existents, millorant el control i la planificació d'estocs a través de la intel·ligència artificial.

Start-ups internacionals

Illumo Robotics (Tolosa, França): programari per a robots encarregats de realitzar el picking (preparació de les comandes) als magatzems logístics. Necessiten millorar el seu Programari a través de la implementació de la intel·ligència artificial per detectar objectes desconeguts, optimitzar la velocitat de trasllat dels productes i reaccionar davant canvis imprevistos.