Nou rècord per a l'energia solar i per a l'energia eòlica. Les que són les dues tecnologies cridades a liderar la generació elèctrica en un futur no molt llunyà, continuen fent-se fortes en un entorn marcat per la crisi del gas, però també per l'aposta per les energies netes. La guerra d'Ucraïna va marcar el 2022 en l'aspecte energètic, deixant veure les mancances de tots els estats i, sobretot, l'escassa inversió en tecnologies 'verdes' que, fins aquell moment, havien fet. A més d'això, el conflicte armat va fer veure la dependència del gas que, sobretot, els països europeus tenen.

En aquestes, durant mitjans del passat exercici, les inversions en energia solar i eòliques es van augmentar, el que ha valgut perquè el 2022 sigui un any de rècord, en el qual entre ambdues tecnologies 'netes' han generat el 12% de l'electricitat global, tal com revelen les dades de l'últim informe 'Glbal Electricity Review', elaborat per 'think tank' Ember. Aquest estudi inclou 78 països, els quals representen el 93% de la demanda mundial d'electricitat. Al mateix informe també indica, com va apuntar ON ECONOMIA a finals del gener passat, que, a la UE, l'eòlica i la solar van generar el 22% de l'electricitat el 2022.

Més de 60 països generen el 10% de l'electricitat a partir de l'eòlica i la solar

La guerra d'Ucraïna i, sobretot, el xantatge energètic a què Vladímir Putin, president de Rússia, havia sotmès tots els països d'occident, ha fet que aquests busquin alternatives per pal·liar la dependència del gas rus. En aquestes, i encara que els Estats europeus continuen recorrent al gas per satisfer l'elevada demanda energètica, tots ells han diversificat el subministrament energètic, contractant gas d'altres proveïdors, sobretot dels Estats Units, Algèria o el Canadà, intensificant altres energies que són importants per a la generació elèctrica, com la nuclear a França, o el carbó a Alemanya, o redoblant la seva aposta per les energies renovables, com és el cas d'Espanya, en el qual la solar i l'eòlica es mantenen en el top de les tecnologies que més generació elèctrica aporten. Així, segons l'anàlisi 'think tank', més de 60 països en generen més del 10% de l'electricitat a partir de l'energia solar i de l'eòlica.

Segons l'últim informe d'Ember, fins a tres països de la Unió Europea figuren entre els set que van generar el 2022 al voltant d'un terç o més de la seva electricitat a partir de l'eòlica o de la solar. Espanya és el que lidera aquest rànquing de països europeus, amb un 33% de la generació elèctrica procedents d'aquestes tecnologies. Li segueixen Alemanya i els Països Baixos, on el 32% del subministrament elèctric es va generar a partir de l'energia solar i de l'energia eòlica.

La generació elèctrica global a partir de l'energia solar proveiria la demanda energètica de Sud-àfrica

D'altra banda, segons indica l'estudi d'Ember, la solar va ser el 2022 la font d'electricitat de creixement més prematur per divuitè any consecutiu, creixent un 24% de manera anual i, el 2022, subministrant prou electricitat per a satisfer la demanda elèctrica de Sud-àfrica. Quant a l'eòlica, la generació d'electricitat a partir d'aquesta font va ser d'un 17% durant prou anterior exercici.

No hi ha dubte de què 2022 va ser el curs en el qual les renovables van plantar cara al gas, que, malgrat continuar sent crucial per a la generació elèctrica dels països, a poc a poc va quedant en un segon pla. Per exemple, a Espanya, el consum de gas el 2022 va decréixer un 3,5% respecte a l'anterior exercici en favor d'un ús més gran de les tecnologies renovables per a la generació elèctrica. A més d'això, la UE ha acordat un estendre fins a 2024 la mesura voluntària de reducció del consum de l'hidrocarbur en un 15%, un acord a què estan subscrits tots els Estats membre, encara que aquest no és obligatori.

La transició energètica ha passat a un primer pla de tots els països que, després de la guerra d'Ucraïna, la qual ha posat en un compromís el subministrament energètic d'Europa durant diversos mesos, ha pres més força. Els estats entenen que el futur energètic passa per les energies 'neta', especialment per la solar i per l'eòlica, ja que són les dues tecnologies més eficients i rendibles a llarg termini.

La nuclear, al costat de les renovables, van generar el 39% de l'electricitat

En aquestes, i tal com indica l'últim informe d'Embed, les renovables, al costat de l'energia nuclear, van generar el 39% de l'electricitat global el 2022. Malgrat que encara hi continua havent un debat intens entorn de l'energia nuclear, la realitat és que aquest compte amb una gran nòmina de països que han intensificat la seva aposta per aquesta tecnologia sabent que pot satisfer gran part de la demanda.

Quant a la generació elèctrica a partir del gas, aquesta va cedir un 0,2% el 2022. Malgrat que el context energètic es va emmarcar en una crisi de l'hidrocarbur, tant pels talls de subministrament com per les alces del seu preu, el gas ha continuat sent important per a la generació elèctrica global. De fet, en el tercer i quart trimestre del passat curs es va intensificar l'arribada de metaners a diversos països europeus, els quals van servir per mantenir les reserves de l'hidrocarbur en uns nivells òptims per passar l'hivern.

Sigui com fos, el futur energètic passa per les renovables, on l'eòlica i el gas tindran un rol crucial en la generació elèctrica. Segons els analistes d'Ember, el 2023, ambdues tecnologies continuaran rebaixant la producció d'electricitat a partir dels combustibles fòssils, la qual cosa, alhora, valdrà per reduir les emissions.