El Govern obre el període, des d'aquest dimarts 20 de juny fins al 19 de juliol, per presentar la sol·licitud d'ajudes per aquelles empreses interessades lligades al comerç, la moda i l'artesania catalanes. L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.652.906,90 euros i pretenen impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Import màxim i mínim

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament de la Unió Europea. L’ajut atorgat té un import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros i una inversió mínima de 2.000 euros.

Quines ajudes són?

Els objectius van en tres direccions. Pel que fa a la moda, es vol donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech). Al comerç, aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. I pel que fa a l'artesania, reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector. El tràmit es pot gestionar en línia.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall. També les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. I, en darrer terme, les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals. 

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses, incloses també les empreses de menys de 10 treballadors.