El Govern ha aprovat la nova llei de representació paritària de dones i homes en òrgans de decisió en l'últim Consell de Ministres. La mesura obliga empreses a comptar amb un 40% de dones en els seus consells d'administració, percentatge que hauran d'assolir també les candidatures polítiques, l'Administració General de l'Estat, el mateix Executiu i òrgans judicials com el Tribunal Constitucional, entre altres. En el cas d'empreses cotitzades, són poques les que compleixen el mínim exigit, al qual hauran d'arribar com tard a l'estiu de 2024.

Així es desprèn de les dades de l'últim informe elaborat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que recull el nombre d'homes i dones amb què les cotitzades espanyoles expliquen els seus consells. D'aquesta manera, de les 121 empreses llistades per l'organisme regulador, 89 d'elles no assoleixen el mínim del 40% de consellers de cada sexe.

Si la llei hagués de complir-se demà, només el 26,5% de les firmes tindria les conselleres necessàries als seus òrgans de decisió o, dit d'una altra manera, pràcticament una de cada quatre cotitzades. No obstant això, la CNMV destaca aspectes positius en l'evolució dels càrrecs directius de les empreses.

En aquest sentit, per primera vegada les dones representen més del 30% de conselleres en el còmput global de les cotitzades, sent més de la meitat de les societats de l'IBEX 35 (18) les que han assolit o superat l'objectiu. De fet, ressalta que farien falta que les empreses de l'índex nomenessin únicament 11 dones per arribar al 40%.

Només el 10% de les cotitzades catalanes compleixen el mínim exigit

En tot cas, l'organisme reconeix que encara queda marge de millora, ja que, segons les dades publicades, encara hi ha 44 companyies que ni tan sols arriben al 30%, de les quals cinc pertanyen a l'IBEX: ACS, Fluidra, Indra, Naturgy i Sacyr. De les dades s'observa també que a algunes empreses els queda molt treball per fer, sent 6 les que encara no tenen presència de dones en els seus consells i unes altres 8 les que només compten amb una consellera.

Es pot destacar que no totes les empreses tenen el mateix nombre de membres en els seus òrgans directius, per la qual cosa no totes necessiten incloure el mateix nombre de dones. Respecte a les empreses de Catalunya, de les dades publicades pel regulador es desprèn que molt poques assoleixen l'objectiu paritari.

Així, de les 20 cotitzades amb seu en aquesta comunitat o l'origen de les quals és català, només el banc CaixaBank (40%) i la companyia d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex (54,55%) -les dues dins de l'IBEX- compleixen el requisit que exigirà la nova llei aprovada pel Govern.

Per la seva part, Banc Sabadell (33,33%), Grifols (33,33%), Naturgy (25%) i Fluidra (16,67%). Fora de l'índex borsari que recull a les companyies de més capitalització del país, cap de les cotitzades no arriba al tant per cent obligatori.

D'aquesta manera, Immobiliària Colonial, Almirall, Audax Renovables, Grup Catalana Occident, Miquel i Costes, Reig Jofre, Ciments Mollins, Ercros, Ecolumber, Naturhouse, Mobiliaria Monesa, Nextil, Renda Corporació i Unió Catalana de Valors hauran d'incloure d'aquí a l'any que ve més dones en els seus consells d'administració.

Termini màxim: 30 de juny de 2024

Si bé aquest percentatge era una de les recomanacions que la CNMV va incloure en l'última revisió del Codi de Bon Govern el 2022, ara haurà de ser obligatori, segons la nova llei de paritat, que el Govern té previst aprovar en el Parlament i tramitar-la abans que acabi la legislatura.

Es pot destacar que l'antiga llei d'igualtat de l'any 2007 ja contemplava la implantació d'aquest tant per cent en els consells d'administració de les empreses en un termini de vuit anys, encara que la mesura estava recollida com a suggeriment i no com a imposició.

En qualsevol cas, una vegada tramitada la norma, totes les empreses, institucions i organitzacions polítiques disposaran d'un termini màxim per aplicar-la. Així, mentre que en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, els òrgans superiors i directius de cada Ministeri tindran fins a 2028 per ajustar-se, en el cas de les empreses el termini és de menor durada.

Per a aquelles companyies cotitzades, el 30 de juny de 2024 serà l'últim dia per complir amb el 40% de representació mínim de dones i homes en els seus consells. Respecte a les empreses que no cotitzen i comptin amb més de 250 empleats i 50 milions d'euros de volum de negoci a l'any, tindran una mica més de marge per complir amb la llei, sent juliol de 2026 la data límit a què hauran d'atenir-se.