Grifols sembla haver-se estabilitzat al mercat després de mesos d'intensos vaivens, però encara genera dubtes. Un dels quals és si podrà afrontar els pagaments del seu deute sense haver de recórrer a la venda de més actius, a més del 20% de la xinesa Shanghai RAAS. Malgrat continuar comptant amb valoracions positives de les firmes d'anàlisi, algunes manifesten el seu recel sobre la capacitat de la farmacèutica catalana per generar prou caixa que faci front a les obligacions financeres a partir de l'any que ve.

L'empresa d'hemoderivats ha fet públiques les correccions que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) li va demanar després d'analitzar la controvèrsia generada per les acusacions de Gotham City Research. Després de comptabilitzar de manera diferent algunes xifres d'ebitda (resultat brut d'explotació) i deute, Grifols ha presentat unes xifres de deute financer net de 10.527 milions d'euros, 1.100 milions més del que registrava anteriorment.

De la mateixa manera, amb les modificacions comptables realitzades la ràtio de palanquejament puja des de les 6,3 vegades l'ebitda fins a 8,4 vegades. No obstant això, l'empresa ha insistit que es tracta de diners relacionats amb lloguers futurs dels seus centres de donació de plasma i no deute nou i que "tots els deutes i obligacions financeres ja han estat inclosos i divulgats en els estats financers auditats".

L'ombra de la desinversió sotja Grifols

En qualsevol cas, el nivell de deute continua sent alt i si Grifols no genera el flux de caixa necessari per fer front als pròxims venciments, podria haver d'executar més desinversions. Si bé el fabricant de plasma va assegurar que ja té tancat el refinançament del 2025 per abans del pròxim estiu, quan la companyia afronta venciments de deute propers als 3.000 milions d'euros, algunes firmes d'anàlisi tenen dubtes sobre això.

"Insistim que la companyia podria veure's obligada a vendre actius per atendre els seus compromisos de deute", reiteren des de Bankinter en la seva última anàlisi després de la publicació de les correccions de Grifols. L'entitat continua recomanant vendre les accions i manté el seu preu objectiu en revisió fins que considerin que està disponible "tota la informació fiable necessària per realitzar uns càlculs que resultin raonablement fidels respecte a la realitat de la companyia".

Però no és l'única entitat que fa una observació similar. Una altra firma que també ha mostrat la seva incertesa sobre la capacitat de Grifols per generar caixa i no haver de vendre actius per pagar el deute ha estat Barclays, que, malgrat donar suport al recorregut borsari de la cotitzada i el "catalitzador" que suposa la venda de la participació de Shanghai RAAS, observa punts negres a l'horitzó.

"Encara que mantenim la confiança que un equip de gestió adequadament incentivat pot generar retorns significatius per als accionistes a mesura que s'aconsegueixin millors marges i eficiències, la pregunta clau pendent és si Grifols pot generar un flux de caixa orgànic significatiu per pagar el seu deute a partir de l'any fiscal 2025, sense dependre de més desinversions", va apuntar recentment.

La venda de Shanghai RAAS i els venciments de deute

Són opinions que tenen en compte la venda del 20% de la seva filial xinesa Shanghai RAAS al grup alemany Haier. Una operació que li reportarà 1.629 milions d'euros a Grifols quan es completi en el primer semestre d'aquest exercici i que aniran destinats íntegrament a amortitzar deute. La desinversió està encara pendent de passar algunes aprovacions regulatòries a l'Aràbia Saudita, el Vietnam i la Xina.

Quant a Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ho va autoritzar a mitjans de febrer en primera fase. Una vegada completada la venda i amb la situació financera esmentada, Grifols haurà d'afrontar venciments de deute d'uns 700 milions d'euros el 2024 (6% del total), 2.900 milions el 2025 (26%), 650 milions el 2026 (6%), 4.600 milions el 2027 (42%) i 2.100 milions el 2028 (20%).

Després de les correccions aplicades als seus comptes, Grifols s'ha compromès a millorar la transparència i simplificar la comptabilitat de la seva informació financera. La companyia ha iniciat una nova etapa amb Nacho Abia al capdavant amb la família fundadora separada de les funcions executives de Grifols i la reducció de deute serà un dels principals reptes. Aquesta transformació corporativa, que des de la farmacèutica apunten que es forja des del 2022, s'ha accelerat en els primers mesos d'aquest any després de l'ofensiva de Gotham.