CaixaBank ha posat el fermall a la setmana de resultats de la gran banca nacional. En el seu cas, el banc amb seu a València ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) d'uns guanys el 2022 de 3.145 milions d'euros. Tal com indica la mateixa companyia en un document a l'organisme regulador espanyol, els esmentats beneficis són un 39,8% inferiors als de passat curs si es tenen en compte els efectes comptables de la fusió amb Bankia. José Ignacio Goirigolzarri, president de la firma, ha destacat que durant el curs "va concloure amb gran èxit el procés d'integració de la fusió més gran del sector financer" a Espanya.

CaixaBank ha estat una de les entitats bancàries protagonista tant en el pla comercial com en el borsari. Se sembla com una de les companyies espanyoles més creixents de l'últim any. I és que, en un entorn com l'actual, marcat per les pujades de tipus d'interès, el banc liderat per Gonzalo Gortázar ha espremut al màxim els guanys atorgats per l'enduriment monetari.

El mateix CEO de la firma ha assegurat que el 2022 va ser un curs "molt positiu" per al banc quant al dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera. Així, la firma indica que, sense tenir en compte els efectes extraordinaris donats per la fusió, el benefici hauria estat un 29,7% superior al del tancament de 2021. El motiu d'aquests guanys resideix en "l'empenta comercial de l'entitat i les sinergies de la fusió", tal com necessita CaixaBank.

El 2022, el banc català ha donat a conèixer que durant l'exercici que acabem de deixar enrere, CaixaBank va culminar la integració de Bankia, amb una rendibilitat sobre recursos propis (ROTI) del 9,8%, davant el 7,6% de 2021.

Els marges d'interessos creixen un 15,7%, però cauen els ingressos per dividend

Malgrat que els resultats, comptant amb els efectes comptables de la fusió, no han estat millors que els oferts al tancament de l'anterior curs, la realitat és que CaixaBank, com la resta de les entitats bancàries, ha potenciat la seva demarcació comercial el 2022, la qual cosa li ha valgut per eixamplar els marges d'interessos. En el cas de la firma amb seu a València, l'esmentat marge va assolir els 6.196 milions d'euros el 2022, un 15,7% més respecte a 2021. En línia amb el creixement, les comissions netes es van elevar un 8,2%, fins als 4.009 milions d'euros.

De la mateixa manera, el marge d'explotació, sense tenir en compte les despeses extraordinàries, han crescut més d'un 28% respecte a l'anterior exercici, fins als 5.574 milions d'euros.

D'altra banda, la firma presidida per Goirigolzarri va percebre en 2022 163 milions d'euros per dividends, un 15% menys que el 2021. La firma, com la majoria dels actors del mercat de la renda variable, es va veure condicionada pel mal moment dels parquets borsaris, on, tret del sector bancari i l'energètic, la resta de les companyies es van veure arrossegades per la pressió inflacionària i les progressives pujades de tipus realitzades pels bancs centrals.

Finalment, els resultats aconseguits per CaixaBank per la seva participació en companyies van sumar 264 milions d'euros, un 39,5% menys, a causa dels canvis en el perímetre després de la venda de l'austríac Erste Group Bank i la consolidació de Bankia Vida.

CaixaBank ha duplicat la concessió d'hipoteques

En l'apartat hipotecari és on CaixaBank ha sortit victoriós. Les hipoteques semblen com una de les principals fonts d'ingressos durant 2022, i més comptant amb la pressió dels bancs centrals. La companyia bancària ha informat la CNMV que durant l'exercici va aconseguir concedir fins a 14.299 milions d'hipoteques, la qual cosa suposa una alça del 108% respecte a l'anterior curs.

Del total de les hipoteques concedides, el 90% d'elles van ser de renda fixa. Durant el transcurs de l'anterior exercici, la companyia va aconseguir augmentar el crèdit sa tant en clients particulars com en empreses, de manera que la cartera sana va augmentar un 3,3%, fins als 351.225 milions d'euros. Pel seu costat, quant al crèdit de consum, el nou finançament va assolir els 10.235 milions el 2022, un 16% més respecte al tancament del 2021.

La morositat, en el nivell mínim històric

Un altre dels punts a destacar en els resultats de CaixaBank és que la ràtio de morositat el 2022 va ser d'un 2,7%, sent aquesta la seva xifra més baixa de la història. La mora ha caigut des del 3,7% que va mantenir el 2021. En CaixaBank, com en la resta de firmes bancàries que han presentat els seus resultats anuals, destaca que els nivells de morositat siguin tan baixos.

I és que, com ocorre en BBVA, Banc Santander o Banc Sabadell, entre d'altres, tots ells encara no semblen haver sentit l'impacte de les pujades de tipus d'interès en aquest aspecte. Els clients, de moment, no han tingut problemes de solvència, una cosa que s'ha reflectit en la ràtio de morositat. Malgrat això, la conjuntura econòmica es continua movent en un entorn d'enduriment monetari, en el qual és probable que els clients de la banca notin la pressió dels tipus d'interès.

CaixaBank repartirà en concepte de dividend entre el 50%-60% del benefici

Quant al pla borsari, CaixaBank se sembla com un dels valors més puixants dels últims dos exercicis. De fet, la firma catalana va ser el que va liderar l'IBEX 35 durant el curs que acabem de deixar enrere. Ara com ara, i abans que comenci la sessió, la companyia manté un creixement del 7,25% des de començaments d'any.

Davant del bon acompliment en Borsa, unit a la bona demarcació i el desplegament comercial, CaixaBank ha anunciat que el Consell d'Administració ha decidit mantenir la política de dividends el 2023, el qual consisteix en el pagament a l'accionista d'entre un 50% i un 60% del benefici net consolidat.

La firma bancària catalana, malgrat el descens dels guanys per l'efecte de Bankia, ha tancat un curs positiu en el qual tots els seus productes financers han crescut i han captat un volum més gran.