Les pujades de tipus d'interès no només han fet que s'incrementi el preu de les hipoteques i els crèdits, també el de les targetes, i més encara el de les revolving, que normalment tenen una TAE bastant elevada. El Tribunal Suprem ja va advertir en la seva sentència de març de 2020 que el tipus d'interès del 26% d'una targeta WiZink era usuari i que a més, havien de considerar-se usuraris tots els contractes amb interessos superiors a l'interès normal dels diners, la qual cosa va donar ales als consumidors a demandar.

A partir d'aquell moment les entitats financeres van optar per baixar els interessos, però aquesta pràctica no va durar gaire, segons Asufin poc més d'un any, ja que el juny de 2021 les TAE van començar a pujar i ho han continuat fent fins ara, de fet alguns interessos ja assoleixen el 36%. Així, la TAE mitja d'una targeta revolving al desembre es va situar en el 21,15% -d'acord amb les dades de l'Associació- un 1% més que l'any anterior.

Aquesta pujada està recolzat suport per diversos motius, un d'ells és que el nombre de targetes de crèdit està disparat, de fet, el 2022 va créixer al més gran en els últims 5 anys. A més, en la taxa es reflecteix l'impacte de la pujada de comissions sobre algunes targetes i que les assegurances segueixen sent un component molt important del cost. Amb tot, Asufin destaca que la diferència entre targetes revolving i la resta de targetes de crèdit és ja del 3,15%. És a dir, que és més car endeutar-se amb les primeres que amb les segones.

El 'VI Baròmetre de targetes revolving' publicat per l'Associació posa en relleu que el desembre i els mesos d'estiu són les èpoques de més despesa a Espanya, i també de més ús de targetes revolving. Unes targetes que van afrontar l'última etapa de l'any amb un increment en l'ús "evident", com a resposta a la pujada del cost de la vida, davant l'alta inflació i a les elevades quotes hipotecàries, expliquen.

Les tres revolving més cares del mercat són dos de BBVA i una de CaixaBank. En concret, la targeta Después Oro de BBVA amb un 36,34% TAE i la targeta Después -també de BBVA- la TAE de la qual és del 26,37%. En tercer lloc se situa la Visa & Go de CaixaBank amb un 22,42% TAE. L'informe destaca que la que va ser durant molt temps la targeta més cara, la Visa Diamond Infinite Credit d'Openbank, se situa ara la cinquena a la cola (20,57% TAE), ja que ha rebaixat fins a 55 euros el cost d'emissió i ofereix el tipus d'interès nominal més econòmic, un 9,57%. La quarta és la targeta Spymp (abans Tarjeta Evo Finance) la TAE del qual és del 20,99%.

En el costat contrari hi ha la Visa Projecte d'Abanca, amb un 11,85% TAE. Aquesta diferència es deu als tipus nominals, el de BBVA és del 18%, mentre que el d'Abanca és de l'11,25%. Però també al cobrament de comissions. Per exemple, els costos d'emissió de les targetes Después Oro de BBVA i la Después de BBVA són de 80 euros i 43 euros respectivament, mentre que la d'Abanca no els cobra.

WiZink, l'entitat que va despertar la polèmica pels seus elevats interessos, ha anunciat un canvi rellevant per a la seva targeta WiZink Oro, ja que ha eliminat el pagament mínim, que només cobria interessos. Mentre que Banc Santander ha deixat de comercialitzar les targetes revolving. També ING ha llançat una nova iniciativa amb la seva targeta de crèdit, que encara que no és exclusivament revolving, sí que promociona una fórmula a terminis denominada "pagament flexible" per a compres de més de 90 euros, a fraccionar a 3, 6, 12 o 18 mesos, amb l'avantatge de finançar a un tipus inferior (15% TAE). Amb altres fórmules de finançament, la TAE s'eleva al 18,95%.

Les assegurances disparen el preu fins i tot un 10%

L'Associació d'usuaris financers també subratlla que el cost més gran afegit d'aquestes targetes el representa l'assegurança. El seu impacte en el preu és indirecte, perquè eleva el cost global de l'operació. Així, per exemple, l'assegurança de la Visa Pass Carrefour (19,99% TAE) fa un salt fins al 30,07% de cost, un 10,08% més que si es contractés sense assegurança.

El cost és també rellevant a les altres dues targetes que comercialitzen de forma activa aquest complement. Així, la TAE de la targeta WiZink passa del 19,99% al 29,52% TAE (9,53% més) i de Bankintercard Platinum, del 19,99% al 27,39% més, un 7,40% de pujada. D'altra banda, aquestes assegurances també suposen un encariment en la forma de pagament.

A totes les targetes, el primer que es descompta de la quota són els interessos, però el segon és l'assegurança. Per això, només el romanent de sumar aquests dos conceptes es dirigeix a amortitzar el capital, a disminuir el deute. Per tant, no només és una pràctica que eleva el cost, encara que sigui per constituir un element de protecció, sinó que allarga el procés de pagament del deute generat amb les targetes revolving.

WiZink i ING fan millores

WiZink i ING han avançat millores en els seus revolving. La primera elimina a partir d'aquest mes de febrer dues de les modalitats de pagament "més perilloses" per al client: el pagament mínim i el pagament d'un percentatge sobre deute. La primera comportava que es cobrissin els interessos i l'amortització del capital fos mínima o inexistent, elevant el temps de pagament del deute i els interessos a pagar.

En la segona, donava una falsa sensació de millora econòmica al client, en pagar cada mes una quota inferior sempre que no inclogués noves compres, però allargant el temps de pagament i el seu cost en quedar sempre un deute pendent. Des d'aquell mes, només es podrà pagar la totalitat del deute o establir una quantitat fixa al mes que permet un control més important del deute.

Un altre canvi és l'iniciat per ING. A través de la seva targeta de crèdit, amb l'opció pagament flexible, ofereix la possibilitat de finançar compres individuals (per sobre de 90 euros) amb un tipus d'interès del 15% TAE, inferior al 18,95% TAE que cobra per altres opcions de finançament.