El Tresor Públic ha col·locat aquest dijous 6.534,34 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat, en el rang mitjà previst, i ha fet elevant la remuneració oferta als inversors en tres de les quatre referències emeses, en línia amb l'augment dels tipus d'interès per part del BCE.

La gana inversora pels títols de deute públic espanyol ha continuat en aquesta primera subhasta de juny, ja que la demanda conjunta de les tres referències emeses aquest dijous s'ha apropat als 12.200 milions d'euros, gairebé el doble de l'adjudicat als mercats.

2.206,80 milions en bons de l'Estat a tres anys

En aquesta emissió, el Tresor ha subhastat bons de l'Estat a tres anys, amb cupó del 2,80%; Obligacions de l'Estat a 7 anys, amb cupó del 0,80%; Obligacions de l'Estat indexades a la inflació a 15 anys, amb cupó del 0,70% i Obligacions de l'Estat a 30 anys, amb cupó 1,90%. En concret, el Tresor ha col·locat 2.206,80 milions d'euros als bons de l'Estat a 3 anys, davant una demanda que ha superat els 4.481,93 milions, i el tipus d'interès marginal s'ha col·locat en el 3,058%, davant el 2,949% anterior.

En les Obligacions de l'Estat a set anys, l'organisme públic ha adjudicat 2.076,14 milions d'euros, per sota dels més de 3.766,32 milions sol·licitats pels inversors, i la rendibilitat marginal s'ha situat en el 3,082%, en aquest cas més baix que el 3,272% de l'emissió prèvia.

Del seu costat, el Tresor ha col·locat 514,21 milions en Obligacions de l'Estat indexades a la inflació a 15 anys, davant una demanda de 924,25 milions, i l'interès marginal s'ha situat en l'1,141%, respecte a l'1,065% anterior. Finalment, en les Obligacions de l'Estat a 30 anys l'import col·locat ha assolit els 1.737,19 milions d'euros, davant unes peticions per valor de 3.003,23 milions, i el tipus d'interès marginal s'ha elevat fins al 3,985%, també superior al 3,821% previ.

Després d'aquesta subhasta, el Tresor tornarà als mercats el pròxim dia 6 de juny amb una emissió de lletres a 6 i 12 mesos, a la qual seguirà una altra subhasta el dia 13 de juny de lletres a 3 i 9 mesos i una altra el dia 15 de bons i obligacions de l'Estat.

Endeutament del Tresor Públic

L'emissió bruta per part del Tresor Públic aquest any serà de 256.930 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 8,2% respecte a l'estimat per a aquest any, a causa de l'alça dels tipus d'interès.

Per la seva part, l'endeutament net del Tresor Públic el 2023 es mantindrà en 70.000 milions. Desglossant per tipus d'instrument, es preveu que les Lletres del Tresor aportin finançament net negatiu per 5.000 milions, per la qual cosa els bons i obligacions de l'Estat, juntament amb la resta dels deutes en euros i en divises, aportaran els 75.000 milions restants.