Els sindicats donaran la batalla per recuperar part del poder adquisitiu perdut l'any passat per milions de treballadors per culpa de la inflació. Així, plantejaran els empresaris que a les pujades per a aquest 2023 i anys següents, s'afegeixi un increment extra a compte de l'any passat que podria rondar el 4%. Segons l'opinió d'aquestes organitzacions, la CEOE pretén deixar de banda el 2022 i centrar-se en les pujades salarials per a aquest 2023, encara que ells exigiran als diferents fòrums de negociació recuperar part del poder adquisitiu perdut.

No hi haurà una fórmula tancada i el deixaran a la decisió de cada sector. Tanmateix, la base serà que a tots els convenis col·lectius les pujades salarials no es limitin a la inflació dels anys futurs, sinó que tinguin un plus, que rondarà el 4%, per compensar l'IPC de l'any passat. I després es determinarà com es reparteix aquesta pujada al llarg dels anys que duri el conveni o com s'apliquen altres mesures com les clàusules de revisió salarial. El 4% el consideren modest si es té en compte que l'any passat, durant les negociacions de l'AENC, la CEOE estava disposada a donar un 3%. La inflació de l'any passat va pujar de mitjana anual un 8,4%, encara que en termes interanuals (desembre sobre desembre) va ser el 5,7%. Generalment en les negociacions salarials dels convenis s'utilitza l'IPC interanual.

El principal intent dels sindicats de negociar amb els empresaris aquesta pujada extra es concentrarà a la taula del IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que va quedar en suspens el maig de l'any passat, però que s'ha reprès al desembre. L'AENC és un acord marc firmat per les cúpules de la CEOE i els dos grans sindicats que estableix unes pujades salarials de referència per orientar les negociacions a tots els convenis que s'aniran abordant durant el període que dura l'AENC (generalment 3 anys). Tanmateix, no té caràcter vinculant, ja que a cada conveni col·lectiu els negociadors de les empreses i dels treballadors tenen total autonomia. Però aquests acords marcs, que només es donen a Espanya, han demostrat ser una bona eina per evitar conflictivitat en la negociació col·lectiva.

Acord no vinculant

De moment, l'intent de reobrir la taula a la recerca d'un acord salarial que serveixi de referència ha estat bastant tímid, ja que després de diverses encontres no s'ha produït un intercanvi de propostes sobre les quals negociar. UGT i CCOO estan ultimant aquests dies una oferta conjunta que presentaran a la CEOE perquè les pujades salarials no es basin exclusivament en l'IPC, com es ve fent fins ara, sinó que també es tinguin en compte els beneficis dels sectors on es vagi a negociar un conveni col·lectiu.

En principi, a la CEOE no li sembla una possibilitat forassenyada, encara que la proposta sindical exigirà que hi hagi un organisme públic que s'encarregui de determinar quins han estat els beneficis dels sectors que s'asseuran a negociar un conveni. Una cosa que és possible amb l'àmplia informació que maneja l'Agència Tributària i la Seguretat Social, entre altres instàncies públiques, malgrat que els convenis tenen en molts casos un àmbit provincial per a cada sector. I són milers de convenis. Però segons l'opinió dels sindicats valdria la pena comptar amb dades independents que no procedeixin de les empreses.

No obstant això, els sindicats no tenen gaire clar si la CEOE està disposada a tornar a asseure's a la taula amb intenció d'aconseguir un acord. A favor seu, expliquen amb la pressió, cada vegada major, del Govern que vol un acord salarial dels agents socials que desbloquegi la negociació de molts convenis col·lectius actualment encallats. La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ho ha sol·licitat de forma reiterada. Ahir mateix, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va fer una nova crida a la CEOE perquè s'assegui a negociar amb els sindicats un acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (AENC) amb pujades salarials. "El Govern ha complert (...) ara els agents socials han d'estar a l'altura", ha subratllat Díaz.

Segona opció

Tot i així, els sindicats no veuen gaire futur a la taula de negociació de l'AENC. Així ho han declarat en diverses ocasions els secretaris generals de UGT, Pepe Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo. De fet, entenen que cal donar un termini a les negociacions, si és que es reobren, que no hauria de passar d'estiu. Si es produeix un fracàs en aquest fòrum de negociació, plantejaran la seva petició de recuperació del poder adquisitiu perdut l'any passat directament en la negociació col·lectiva.

La seva intenció serà exigir aquestes pujades extra als 1.300 convenis col·lectius que o estan ja oberts o s'obriran al llarg d'aquest any. Pepe Álvarez va advertir en ON ECONOMIA que si la CEOE decideix no arribar a un acord en l'AENC que obri la porta a pujades salarials per al conjunt dels treballadors, haurà d'atenir-se a les conseqüències, amb referència a un augment de la conflictivitat laboral.