Les renegociacions de préstecs hipotecaris es van disparar el mes d'abril fins a màxims històrics, en un context marcat per les pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) per frenar la inflació. Així ho recullen les dades difoses aquest dilluns pel Banc d'Espanya, després de mesos d'alces continuades en els tipus a un ritme sense precedents que han encarit el preu de les hipoteques al país.

D'aquesta manera, el quart mes de 2023, els canvis en les condicions hipotecàries van incloure préstecs per valor de 2.503 milions d'euros, el que suposa el nivell mensual més gran per a aquest tipus d'operacions des de Banc d'Espanya va començar a oferir aquesta dada el gener de 2015.

De fet, només la dada d'abril ja és més voluminosa que totes les renegociacions que van tenir lloc el 2022 (1.910 milions), 2021 (1.744 milions), 2019 (1.318 milions), 2018 (1.744 milions) i 2017 (2.357 milions). En canvi, està per sota de les renegociacions registrades el 2020 (2.605 milions), 2016 (6.396 milions) i 2015 (9.241 milions).

Les renegociacions poden incloure modificacions en els terminis, en el tipus d'interès o canviar de tipus d'interès fix a variable. El voluminós canvi en les renegociacions es produeix en un context en el qual el Banc Central Europeu ha dut a terme la pujada de tipus més ràpida de la seva història. Això ha portat l'euríbor, índex al qual hi ha referenciades la majoria de les hipoteques a tipus variable, a màxims des de 2008.

Les hipoteques a tipus variable s'han encarit 300 euros de mitjana

De fet, les hipoteques firmades a tipus variable han experimentat durant els tres primers mesos de l'any encariments en el tipus d'interès que paguen per sobre dels 3,8 punts percentuals. Això suposa encariments d'aproximadament 300 euros al mes per a una hipoteca mitjana, encara que depenent el termini de venciment i del capital, l'encariment pot arribar a ser molt més gran.

Comptant la resta d'operacions, les hipoteques firmades a l'abril van assolir els 6.231 milions d'euros, la qual cosa suposa el nivell més gran des de juliol de 2022, així com una alça del 16,1% respecte al mes de març. Per termini de venciment, les hipoteques firmades l'abril amb menys d'un any de venciment van ser de 2.456 milions (el 39% del total), mentre que els venciments entre 1 i 10 anys van suposar el 22%.

Els crèdits per a adquisició d'habitatge negociats amb un termini de venciment superior als 10 anys es van situar en 2.386 milions d'euros, un 38% del total. Les noves operacions firmades el quart mes de l'any no van poder compensar les amortitzacions anticipades, per la qual cosa el saldo viu de la cartera hipotecària del conjunt de les entitats espanyols va ser de 504.355 milions d'euros, el seu nivell més baix des de gener de 2021, que al seu torn va ser el nivell més baix des d'abans de la crisi de 2008.

Respecte al preu, el tipus d'interès mitjà ponderat de les operacions firmades a l'abril va ser del 3,48%, set punts bàsics menys que al març. Aquest descens es deu que el tipus d'interès de les renegociacions va caure en 19 punts bàsics, fins al 3,29%, mentre que el de la resta d'operacions es va elevar en cinc punts bàsics, fins al 3,60%.

Per terminis de venciment, el tipus d'interès a què es van firmar les hipoteques amb menys d'un any de venciment va ser del 3,47%, mentre que amb terminis superiors a la dècada es va registrar un tipus d'interès del 3,09%. D'aquesta forma, el tipus mitjà ponderat del saldo viu de la cartera hipotecària espanyola va ser del 2,86% el mes d'abril, 16 punts bàsics més que al maig. En comparació amb abril de 2022, el tipus mitjà s'ha elevat en 1,72 punts percentuals.