El PIB de Catalunya creixerà aquest any l'1,4%, una dècima per sobre de l'1,3% que pujarà l'economia en el conjunt d'Espanya, segons la previsions elaborades per Funcas per a les Comunitats Autònomes. Tanmateix, Catalunya serà una de les set comunitats autònomes que no aconseguirà recuperar durant aquest any el PIB que va generar el 2019 i es quedarà un 0,9% per sota del PIB d'abans del covid. Aquest any arrenca, doncs, amb un 2,3% menys que el PIB precovid, mentre que per al conjunt d'Espanya la bretxa entre el producte interior brut de 2022 i el de 2019 va ser l'1,3%. Sobre l'atur, la taxa d'atur es reduirà a Catalunya quatre dècimes i es col·locarà en el 9,3% al final del present any, davant el 12,3% d'atur de mitjana a Espanya on es reduirà sis dècimes, segons Funcas.

Sobre la recuperació del fort descens patit el 2020 per efecte de les restriccions derivades de la pandèmia, l'informe de previsions autonòmiques per a 2023 de Funcas explica que el PIB el 2021 va créixer a Catalunya a un ritme relativament elevat, del 5,8%, tal i com es recull en les xifres de Comptabilitat Regional de l'INE, utilitzades a l'informe presentat aquest dilluns. Tanmateix, juntament amb els dos arxipèlags de les Balears i les Canàries, l'economia catalana era entre les tres a més distància del nivell de PIB de 2019. Raymond Torres, director general d'Economia de Funcas, ha comentat durant la presentació de l'informe que el pes del turisme al territori explica part de la caiguda soferta més gran el 2020. En aquest 2021, l'estrebada en la indústria a Catalunya va ser superior al conjunt d'Espanya, igual com en els serveis de mercat. Tanmateix, la recuperació de l'arribada de turistes va ser molt limitada: només va rebre el 30% de la xifra de 2019, entre els índexs més baixos, ja que només a Madrid, d'entre les grans comunitats turístiques, la recuperació va ser menor que a Catalunya.

Menors ritmes en l'exportació catalana

Sobre el passat 2022, Funcas estima que a Catalunya el creixement del PIB va ser del 5,4%, un resultat que no ha permès recuperar el nivell d'activitat prepandèmia. Segons Funcas, l'any passat van recuperar els nivells econòmics anteriors al covid Castella-La Mancha EL PIB del qual va superar un 0,8% el de 2019, la Comunitat Foral de Navarra que va tancar un 0,3% per sobre del PIB de 2019, la Regió de Múrcia un 0,2% més, Aragó un 0,1% més que abans del covid i Galícia que va repetir el nivell de 2019. Tornant a Catalunya, la indústria es va alentir i les exportacions van créixer per sota de la mitjana, la qual cosa s'explica fonamentalment pel reduït pes dins de l'estructura exportadora dels derivats de petroli, minerals, ferro i altres metalls, que van registrar, un gran dinamisme al comerç internacional de l'any passat. Sobre la millora del turisme, va tancar el 2022 molt lluny de les xifres de 2019 en termes d'arribades d'estrangers, encara que la recuperació dels visitants nacionals va ser total, segons l'anàlisi de l'economia catalana realitzada per Funcas.

Mercat laboral

No obstant això, el mercat laboral va tenir durant l'any passat un comportament favorable, amb una pujada del nombre d'afiliats a la Seguretat Social del 4,1%, i de l'ocupació en termes de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 2,1%. Així, la taxa d'atur va descendir a Catalunya fins al 9,7%, sent un dels 7 territoris que ha reduït l'atur per sota dels dos dígits juntament amb el País Basc (8,6%) -que va marcar l'any passat la menor taxa d'atur-, Cantàbria i Aragó amb un 9,4% de desocupats, La Rioja en el 9,5%, Navarra el 9,6% i Castella i Lleó en el 9,8%. Respecte al principal desajust econòmic de l'any passat, la inflació, a Catalunya va ser de mitjana un 8%, quatre dècimes percentuals inferior a la mitjana dels territoris, gràcies als menors increments de preus registrats en aliments i serveis. En béns, tanmateix, va ser més elevada.

El PIB per sectors a Catalunya

Funcas pronostica que el PIB creixerà a Catalunya l'1,4%, superior en una dècima a l'1,3% d'Espanya, degut principalment a l'estrebada dels serveis, en part, per l'elevat pes dels més intensius en coneixement, que s'espera siguin afavorits per les inversions finançades pels fons europeus i, en part, pel marge de recuperació del turisme exterior. Quant a la indústria, el seu creixement estarà condicionat per l'elevat pes de la producció de béns de consum, i pel fet que el sector de l'automòbil no compta amb un marge de recuperació que pugui suposar un impuls rellevant.

En suma, els importants avantatges estructurals de Catalunya en els serveis i la normalització del turisme explicaran el seu creixement superior a la mitjana –un resultat encara insuficient per tancar la bretxa d'activitat generada per la pandèmia–. Es preveu un creixement de l'ocupació en termes de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 0,7%, i un descens de la taxa d'atur fins al 9,3%, com s'ha comentat més amunt.